Druhý rok bielej kocky by

by 9. 12. 2019

Pretrvávajúca debata o povahe umeleckých ocenení, ktorá otriasla aj základmi najväčšej slovenskej ceny za umenie, má paradoxný protipól vo vzrastajúcej potrebe poukazovať na osobnosti stojace za konkrétnou realizáciou galerijných projektov. V protiklade k pretrvávajúcemu spochybňovaniu dôležitosti autorstva umelcami samými, ku ktorému dochádza napr. vznikom umeleckých kolektívov alebo konkrétne deklaráciou finalistov Ceny Oskára Čepana v roku 2017 o spoločnom autorstve finálovej výstavy, stojí ocenenie Rady galérií Slovenska Biela kocka. Po prvýkrát bola udeľovaná minulý rok a je určená kurátorom, teoretikom umenia, kultúrnym manažérom, galerijným pedagógom, reštaurátorom a dizajnérom a architektom výstav. Aj napriek skôr symbolickej výhre v podobe diplomu, sklenenej kocky z dielne Patrika Illa a predplatného periodík art+antiques, Denníka N a Flash Artu Czech and Slovak Edition, prijala tento rok Biela kocka štyridsaťštyri nominácií.

Porota v zložení Zuzana Labudová, Hana Hudcovičová Lukšů, Peter Megyeši, Miloslava Borošová Michalcová, Svätopluk Mikyta, Jana Németh a Lýdia Pribišová tento rok rozhodovala o viac než dvakrát väčšom počte projektov. Ako víťazný „edičný projekt“ vybrala monografiu Moniky Mitášovej a spoluautorov Mariana Zervana, Herthy Hurnaus, Benjamína Brádňanského a Víta Haladu Vladimír Dedeček: Interpretácie architektonického diela. Najlepším „kurátorským projektom“ za rok 2017 sa stala výstava Miry Kreatovej P O S T B I G B A N G S F A N T E B I G B A N G S F. V kategórii „edukačný projekt“ zvíťazili Daniela Čarná a Lucia Kotvanová s Detským mediátorom. A nakoniec v kategórii „iný odborný projekt“ boli najlepšie hodnotení Peter Tajkov a Miroslav Kleban s projektom Po moderne – metropola východu za mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu Východoslovenskej galérie v Košiciach. Tieto štyri základné kategórie zadefinované pri vzniku ceny boli v aktuálnom ročníku na podnet poroty rozšírené o novú kategóriu „nezávislého projektu“, ktorá dovoľuje prihlásiť sa do súťaže aj projektom vznikajúcim „zdola“ – teda tým, ktoré nie sú združené pod Radou galérií Slovenska. Víťazom kategórie sa stal kurátor Daniel Grúň (v spolupráci s Tomášom Glancom, Sabine Hänsgen, Matejom Gavulom a Zlatkou Borůvkovou) za výstavu Poézia a performancia: Východoeurópska perspektíva organizovanou v Novej synagóge v Žiline. Tento krok významne rozšíril vplyv ceny, zjemnil protikladné vyhraňovanie nezávislého a štátom financovaného sektoru a hlavne zobjektívnil porovnávanie úrovne projektov. Ak by sa záber Bielej kocky ako bilančnej platformy rozšíril i o hodnotenie článkov v odborných periodikách, prispel by i k skvalitneniu kritiky ako takej.

More stories by

Katarína Hládeková