Max Lysáček a Martina Růžičková by

by 9. 12. 2019

To, že se kniha Petera Wohllebena Tajný život stromů brzy po vydání stala světovým bestsellerem, značí, že se neomaterialistické myšlenky již nějakou dobu nevyskytují jen v akademické sféře, ale náklonnost k našemu okolí a prostředí a zájem o ně se vyskytuje v celé šíři společnosti. Podobně jako Wohlleben, který se snaží čtenářům přiblížit, jak stromy myslí a co cítí, se i Martina Růžičková a Max Lysáček zabývají myšlenkami rukoly. Jejich společný projekt pro Galerii mladých v Brně s titulem v plném znění „I AM NOT SURE ABOUT YOUR CONCERN, BUT IT’S REALLY NICE.“ RUCOLA je simulací showroomu, ve kterém jsou formou videa prezentovány chytré hodinky, propojené s rukolou a ostatními domácími rostlinami. Samotný formát výstavy je tak dle slov kurátorky Zuzany Janečkové hybridní, avšak ona hybridita se projevuje i v zaměření tohoto projektu na bioprocesy a v umístění rukoly do role protagonistky této výstavy. Chytré hodinky, které nevypadají o moc jinak než Apple Watch, svého majitele propojí s jeho rostlinami a upozorní ho, když rostliny potřebují péči. Na jednu stranu se tak jedná o pokus o přiblížení se těmto nelidským bytostem, se kterými sdílíme naše byty, na druhou stranu tento produkt může mít za výsledek ještě větší spoléhání se na technologie a snížení naší zodpovědnosti a schopnosti starat se o jiné tvory. Z projektu Rucola je cítit poněkud rozpačitá snaha o splynutí s přírodou či rostlinami, kterou si však samotní umělci uvědomují. Rozpačitost se totiž objevuje v samotném názvu, kdy rukola praví, že náš zájem je milý, ale že si není úplně jistá, o co nám jde. Ať se snažíme, jak se snažíme, naše porozumění rostlinám je zatím na tak nízké úrovni, že vždy zůstane něco ztraceno v překladu. Ačkoliv se tento projekt snaží o uvažování o rostlinách z hlediska živého organismu, z velké části zůstává u estetizace rostlin pro lidský požitek.

More stories by

Natálie Drtinová