OFF_festival by

by 9. 12. 2019

Bratislavský OFF_festival tvorí svojím smerovaním už deväť rokov alternatívu voči tradičnému Mesiacu fotografie. Pomyselná „opozícia“ sa rokmi pretavila na samostatne fungujúci projekt, ktorý v minulosti dokázal komunikovať rôzne témy zo súčasnej politicko- spoločenskej situácie. Transglobálny leitmotív prehliadky – Antropocén pokračuje v podobnej línii. Hoci pojem ešte len čaká na presnú vedeckú definíciu, otvára dvere umeleckým. Označuje geologické obdobie, ktoré je poznačené vplyvom ľudstva na environment našej planéty. Aj napriek tomu, že môžeme túto neohraničenú periódu vnímať (aj) s prihliadaním na pozitívny vývoj bytia, primárne popisuje negatívne výsledky technologického počínania. Výstižným príkladom je séria dokumentárnych fotografií Američanky Grety Rybus, v ktorej magazínovou estetikou zachytila vplyv klimatických zmien na nórsky environment, či konceptuálny prístup fínskej umelkyne Maiji Tammi, ktorej séria štyroch portrétov Jeden z nich je človek zobrazuje strašidelnú podobnosť ľudí a androidov. Aktuálny ročník našiel svoje útočisko v nevyužívaných kancelárskych priestoroch tretieho poschodia OD Dunaj, ktoré zhodou okolností krátko predtým poslúžili Cene Oskára Čepana. Rozmerný a komplikovaný priestor svojou dispozíciou síce ponúka veľké množstvo metrov štvorcových, avšak rozdelených na množstvo miestností s nízkym stropom. Podmienky, ktoré celkom svedčali COČ, sa ukázali byť nevýhodou pre fotografický festival. Akoby determinovali formáty jednotlivých diel, ktoré sa tak zlievali do drobných zahustených fotografických celkov. Tým chýbal želaný priestorový odstup či vizuálne akcenty veľkých formátov (videných iba pri vstupe do výstavy v portrétnej sérii britského fotografia Thoma Piercea) a možno aj odvážnejšie vykročenie k inštalačným realizáciám v intenciách súčasnej fotografie, aký sme napríklad mohli vidieť vo sviežej prezentácii pražskej UMPRUM. Práve sekcia OFF Academy, venovaná vysokým školám z okolitých miest (Bratislava, Poznaň, Opava a Praha), sa javí ako najprogresívnejšia línia v rámci programu prehliadky.

More stories by

Michal Stolárik