Vytvoril som líniu by

by 9. 12. 2019

Novozrekonštruované priestory Soda Gallery ku koncu roka prezentujú kolektívnu výstavu Vytvoril som líniu. Výstava, ktorá je z veľkej časti zložená z autorov zastúpených galériou, je generačne i štýlovo veľmi rôznorodá. Jednotiacim prvkom tejto prehliadky je línia, ktorá je nositeľom širokej škály konotácií nielen v dejinách umenia, ale aj v metaforickej či celkom konkrétnej rovine. Samotná línia výstavy však (paradoxne) nie je ľahko čitateľná a vzhľadom k absencii aspoň stručného textu objasňujúceho koncepciu zostavovateľa necháva diváka pred mnohými dielami so svojimi otázkami samého. Ešte pred vstupom do samotného výstavného priestoru je umiestnená maľba Milana Vagača, v ktorej pracuje so zvlnenou líniou, vedúc tak dialóg s modernistickou vizualitou. V samotnom výstavnom priestore sa stretávajú ufonautické kresby i fotografické práce konceptualistu Júliusa Kollera či Milana Adamčiaka, ktorého kresebné koncepty boli venované práve Kollerovi. Diela Michala Kerna (od jedného z nich si vypožičala názov celá výstava) sú charakteristické efemérnou stopou, líniou vytvorenou v prírode – ako akcia a zároveň landartový počin. Z generačne starších autorov nemožno nespomenúť Janu Želibskú, ktorej humorná koláž Pred použitím odstráňte, spojenie grafiky ženského tela a nájdeného objektu – pásika ochraňujúceho originalitu balenia „tovaru“ – posunula význam línie smerom k významu zákazu či k neprekročiteľnej hranici. Minimalistický objekt z komatexovej dosky Viktora Freša v sebe nesie napätie prirodzene sa ohýbajúcej línie materiálu, kontrastujúc tak s videom Reakcia, v ktorej možno priamku čítať skôr ako rozhodné a odvážne gesto hodu kameňom. Objekty Mareka Kvetana pracujú s niveláciou vo vertikálnej či horizontálnej rovine. Inštalácia Jara Vargu zahŕňa cvičebné náčinie a sadrové objekty – nohy stojace na kraji švédskej debny v sebe nesú pocit línie ako hranice minulosti, historického prerušenia poslednej spartakiády, plánovanej na rok 1990, na ktorú autor trpezlivo trénoval a ktorá sa nakoniec z dôvodu pádu komunizmu neuskutočnila.

More stories by

Jana Babušiaková