Ivars Gravlejs by

by 10. 12. 2019

Typická spontaneita objevující se jindy v díle Ivarse Gravlejse se do výstavy v Galerii města Blanska tentokrát nepromítla. Koncept, který využívá převod fotografických sekvencí z animovaných filmů A je to! do reálných objektů, promýšlel autor již delší dobu. Uskutečnění výstavy však napomohl fakt, že ke konceptuálnímu a v některých aspektech i humornému umění má blízko kurátorka výstavní síně Jana Písaříková. Celkovou postprodukci včetně obstarání materiálů ve sběrných dvorech a ve zrušeném skladu divadelních rekvizit tedy ponechal Gravlejs ve velké míře na produkčním týmu. Do výroby jednotlivých artefaktů pak byli zapojeni další umělci, kteří jednotlivá díla interpretovali ze své pozice. Tvůrci seriálu A je to! v některých případech využívali podobné principy jako soudobí vizuální umělci. V Gravlejsově práci se tak objevuje dvojí apropriace. Např. v díle Gramofon 1982 můžeme vysledovat odkaz na destruovanou hudbu Milana Knížáka a zároveň na konkrétní artefakt z produkce Pata a Mata. Humorem, respektive klaunstvím se Ivars Gravlejs zabývá ve svém díle soustavně. Konkrétně s postavami Pata a Mata pracoval např. při performanci v lotyšské Rize, při níž vedl v maskách animáků spolu s přizvaným kolegou rozhovor na téma „těžký život umělce“, nebo v rámci Malostranských dvorků, kde potáhl interiér kavárny umělým trávníkem Jak ale sám říká, nejde o typické klauny podle vzoru Whiteface a Augusta – Pat a Mat mají oba destruktivní a v šílených nápadech se podporující charakter. Autor se snaží komunikovat s divákem, který se pohybuje mimo uměleckou obec. Využívá proto často principy, které lze mimochodem nalézt i v práci dvojice z filmů A je to! – empirické a neintelektuální postupy se promítnou v podobě primitivních, na zpracování nenáročných uměleckých výstupů, které jsou však pro svou autentičnost významné. Navíc Gravlejsovu uměleckou činnost provází důkladný výzkum o daném tématu. Tento přístup se vyplatil i v Galerii města Blanska. Podle kurátorky návštěvníci často na výstavní projekty reagují negativně. Patovi a Matovi však rozumí v Blansku téměř každý.

More stories by

Barbora Hájková