Keres kultura! by

by 10. 12. 2019

Skupinová výstava v priestoroch Pretória Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici predstavuje multimediálny výber prác desiatich európskych umelcov, ktorí prostredníctvom svojej tvorby otvárajú osobný, sociálny, politický či globálny diskurz o problematike rómskej identity. Cieľom výstavy je podľa slov kurátoriek Emílie Rigovej (zároveň jednej z vystavujúcich umelcov) a Petry Hanákovej predstaviť „živé, diskurzívne, aktuálne súčasné umenie, ktoré sa na tradíciu odvoláva, ale v mnohom s ňou polemizuje, je voči nej aj značne kritické“. Treba podotknúť, že unikátnym je práve spojenie diel do uceleného projektu, v ktorom dostali príležitosť rôzne tematické okruhy a autorské či umelecké pozície a postupy. Tieto sa organicky vinú výstavnými priestormi, voľne na seba nadväzujú, polemizujú so sebou a konfrontujú diváka s mnohovrstvovou naráciou odkrývajúcou komplexnosť rómskej identity a jej vzťah k histórii majoritnej spoločnosti.

Traumatická minulosť Rómov je reflektovaná v tvorbe poľského umelca Krzysztofa Gila. Jeho interaktívna inštalácia Where the Gypsy’s Been Hunted spracováva neslávne „Heidenjachten“, hony na Cigánov. Násilie páchané na Rómoch však nie je uzatvorenou historickou kapitolou. Prostredníctvom zvukovej stopy, zachytávajúcou umelcovu nedávnu rodinnú históriu, upozorňuje na prítomnosť tohto negatívneho fenoménu i v súčasnosti. Politika identity tela, telesnosť, vplyv kolonializmu na menšinovú kultúru rezonuje v prácach Delaine Le Bas, Emílie Rigovej, Ľuboša Kotlára a Roberta Gabrisa. Małgorzata Mirga-Tas a Selma Selman pracujú s prvkami tradičnej rómskej kultúry a umenia. Civilizačné strety sú v ich dielach buď ironizované, prezentované prostredníctvom výrazových prostriedkov vypožičaných z idealizovaného insitného umenia Rómov, alebo sú podriadené kritike existujúcich sociálnych mechanizmov. Slovenský umelec Denis Kozerawski analyzuje rasistické stereotypy a ich vplyv na formovanie vzťahu slovenskej spoločnosti k rómskemu etniku. Postavenie menšín, nacionalizmus, otázka národnej sebaidentifikácie a právo na vlastný štát je ústrednou témou dvojkanálovej videoinštalácie Romanistan Tamary Moyzes i performancie 8 na 8. apríla 2013, ktorú pred albánskym parlamentom zrealizoval Sead Kazanxhiu.

Súčasné umenie má silu definovať a komunikovať nielen špecifické myšlienky, ale i kolektívne kultúrne kódy. Výstava Keres Kultura! núti diváka zaradiť videné do vlastného interpretačného rámca v dobe globálnych neistôt, politík strachu a fake news, ktorá kladie zvýšené nároky na citlivosť a vnímavosť voči akejkoľvek odlišnosti, aj tej kultúrnej. Výstava ako celok patrí k tomu najinšpiratívnejšiemu, čo sme mohli v poslednej dobe v slovenských galériách vidieť a rozhodne by mal byť povinnou jazdou nielen pre milovníkov umenia, ale i pre širšiu verejnosť.

More stories by

Katarína Slaninová