Markéta Magidová by

by 10. 12. 2019

Skrze rozestavěné fragmenty nábytku slabě připomínajícího bruselský styl a pomocí autorských instalací a dvou videí se umělkyně Markéta Magidová snažila vyjádřit problematiku postavení dnešních sokolských žen při gymnastických performancích. Proto si zvolila i označení jedné z pozic Obloukem připažit (s nekonečnem) jako název výstavy, kterou silně zestetizovala pastelovými barvami. Ženy totiž hrály v zaprášené diagramové choreografii loňského všesokolského sletu, oslavujícího sté výročí založení republiky, svou významnou roli. Magidová zachytila, zpochybnila a nakonec znázornila i nadějný osud žen v tomto kolektivním pohybovém představení, v němž snad nespočívá pravá podstata 157 let starého tělovýchovného spolku. Avšak bez kontextu historie není až tolik zřejmé, jak se ženy v původně výlučně mužské sportovní organizaci prosadily. Účelem Sokola mělo být vycvičení fyzicky zdatných a nacionálně věrných svěřenců, ideálních pro následnou armádní službu. Jakou přesně funkci plní Sokol mimo velkolepou přehlídku není vysvětleno. Místo toho se Markéta rozhodla vizualizovat zdlouhavé vyprávění dvou mladých žen o komplikovanosti tvorby a prosazení nové sokolské choreografie pro slet. Do videa zkomponovaného z ilustračních/demonstračních záběrů útržků „nových pohybů“ a záznamů ze skutečného sletu vložila autorka i vlastní názor, a to skrze animaci ryb v akváriu s kameny a ruinou antických základů. Touto rozpačitou symbolikou zformulovala podobenství, v němž dvě ryby čistí akvárium tak, jako se ony dvě ženy odhodlaně snaží očistit usazené nánosy ze zastaralého představení.

Jemná barevnost a vyšperkovanost drobných artefaktů umístěných v prostoru a na nábytku zase nabízela chladný stereotyp o ženách, u nichž se v pohybu kladl nejvíce důraz na ladnost a estetickou harmonii. Nebo se na ně klade dodnes? Ženy mají v aktivitách spolku rovnocenné postavení a není jim přece přiřazen úděl půvabně se pohybujících stvoření s obručí. Proč tedy tak úzké tematické zaměření na prastarou tradici hromadných skladeb, která je zajímavá snad už jen pro ostatní členy spolku Sokol? Výstava ve mně vzbudila především zájem o dějiny spolku a o to, jak se mu daří naplňovat kulturní a sportovní zásady dnes, v době plné individualismu.

More stories by

Martina Raclavská