Podoby slobody by

by 10. 12. 2019

Výstava Podoby slobody (v kurátorskej koncepcii Omara Mirzu) vznikla v spolupráci s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Na výstave sa predstavilo medzinárodné niekoľko generačné zastúpenie umelkýň, umelcov a umeleckých skupín pochádzajúcich (prevažne) z bývalého „ostbloku“. Zastúpené bolo pomerne široké spektrum médií od grafiky, fotografie, autorskej knihy, maľby, cez objekt, sochu, inštaláciu, až po video a performance. V Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie reakciu na tému slobody predstavili: Blažej Baláž, József Bartha, Julia Dorobińska, Roland Farkas, Jana Farmanová, Ferenc Gróf, Zlatan Hadžifejzović, Martina Chudá, Lena Jakubčáková, Johana Kasalická, Lucie Khahoutian, Miroir Noir, Mózes Márton Murányi, Rudolf Sikora, Patrik Ševčík, Jakub Šimčik, TanzLaboratorium, Olja Triaška Stefanović, Miro Trubač a Ginta Tinte Vasermane. Súčasťou výstavy boli počas priebehu festivalu Divadelná Nitra aj intervencie do verejného priestoru od Martiny Chudej, Petra Kalmusa, Moniky a Bohuša Kubinských, Stana Masára, Bahia Shehab a Jána Triašku.

Podoby slobody boli sympatické najmä liberálnym prístupom kurátora, ktorý expozíciu zostavil na základe výsledkov otvorenej výzvy, pričom do nej zaradil aj prehľad ostatných prihlásených projektov a prvok aktívnej participácie diváka. Vybrané diela sa zaoberali rôznymi podobami slobody/neslobody v kontexte súčasnosti a obdobia pred rokom 1989. Reflektovali slobodu politickú, občiansku, sociálnu, náboženskú, osobnú, telesnú, vzťahovú, sexuálnu aj umeleckú. Hľadali hranice osobnej slobody a občianskeho postoja za totality, reflektovali neslobodu minulých režimov, nežnú revolúciu a pád železnej opony, problém emigrácie, právo na slobodu slova a tlače, a tiež pripomínali nástrahy súčasného digitálneho veku plného dezinformácií. Prínosnom výstavy je snaha reflektovať tému slobody v širších kontextoch, ukázať rôzne uhly pohľadu a nechať voľbu na diváka. To, do akej miery sme dnes oproti minulým režimom slobodnejší (a v čom), musíme rozhodnúť my sami. Podoby slobody sú rôzne, pre každého iné.

More stories by

Marianna Brinzová