Několik marginálií k Monumentu a Atlasu

VÝSTAVA Monument transformace (Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna, 28. 5. – 30. 8. 2009), i paralelní samostatně koncipovaná publikace Atlas transformace se v panoramatu tématických či problémových prezentací současného umění staly bezesporu mimořádnými počiny.

Deklarované téma projektu – proměna …

BUDÚCNOSŤ SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE

Slovenská národná galéria aj Národní galerie v Prahe sa v tomto roku dostali do radikálne novej situácie, ktorá otvára mnohé otázky súvisiace s ich ďalším smerovaním. Katarína Bajcurová k 31. 12. ukončila pôsobenie v pozícii generálnej riaditeľky SNG, dočasne poverená …

PARALELNÉ STRATÉGIE – ROZHOVOR S LÓRÁNDOM HEGYIM

Keďže aktuálne číslo časopisu Flash Art CZ/SK mapuje situáciu v súčasnej maľbe v strednej Európe, požiadala som o rozhovor, snáď najvýznamnejšieho stredoeurópskeho kurátora a teoretika umenia, Lóránda Hegyiho, ktorý sa dlhodobo a programovo zaoberá integráciou stredoeurópskeho umenia do celosvetového kontextu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek