Anna Daučíková, Slovenská národná galéria, Bratislava by

by 5. 5. 2020

Kto je Anna Daučíková? Transgenderová vizuálna umelkyňa, intelektuálka a feministka, mnohovrstevná a zaujímavá osobnosť, ktorá vzbudila svojou tvorbou zaslúžený medzinárodný záujem. V roku 2019 participovala na takmer dvadsiatke výstav, tri z nich boli samostatné (Berlín, Dublin, Bratislava). Produktívny rok zakončila v Slovenskej národnej galérii, kde v spolupráci s Monikou Mitášovou, pripravila pozoruhodnú monografickú výstavu Work in Progress: 7 situácií, ktorá nastavila pomyselnú latku kvality veľmi vysoko. Paradoxne ide o prvú väčšiu výstavu Anny Daučíkovej na Slovensku. Spolupráca s Monikou Mitášovou vznikla pri koncipovaní knihy a pokračovala ďalej na výstave. Intenzívna práca s „dosiaľ takmer nezverejneným dielom“, ukázala tematické okruhy a problémy, ktoré boli vytriedené do 7 situácií. Vo výsledku je koncepcia i realizácia výstavy mimoriadnym výkonom. Daučíkovej komplexnosť a intenzita je tu predstavená do hĺbky a presvedčivo, bez pátosu a umŕtvenia (s technickými nuansami v podobe telesných rozmerov umelkyne, transformovaných do geometrie inštalačných prvkov výstavy). Kurátorka urobila to, čo dosiaľ neurobil nikto – podrobnú mapu umeleckej práce, a tiež chronologické a logické paralely, ukazujúce vzťahy medzi vecami a ich materialitou, ktoré neboli jednoznačne viditeľné. Nejedná sa o retrospektívu, je to komplexný analytický pohľad a zámerne neuzavretá prezentácia, prebiehajúca v troch rovinách – v rovine interpretácií, rovine diel a rovine archívu. Výstava predstavuje „pohyb pozdĺž osi afinity“, ktorý je deklarovaný ako základná stratégia fungovania Anny Daučíkovej; prechody medzi médiami (šperk, fotografia, maľba, koláž, performancia, videoart, participácie), subkultúrne spôsoby komunikácie, preformovávanie obrazu, transformácie tela a sebatvorbu v rámci umeleckej tvorby. V takomto monolite zarezonovali zaujímavé momenty – napríklad, že sklo je prítomné v jej tvorbe od počiatku – od Václava Ciglera – v rôznych podobách neustále, až doteraz. Neakcentovaným zostáva aj dôraz na estetický rozmer diel. Monika Mitášová nám ponúkla prvotriednu interpretáciu Daučíkovej tvorby, no komplikované a multiplicitné diela sa budú iste tešiť aj ďalšej odbornej pozornosti.

More stories by

Silvia L. Čúzyová