Pamela Kuťáková – V utajení by

by 20. 9. 2020

Somatizace (z řec. sóma, tělo) je přenesení, odvedení psychického napětí (psychodenních potíží) do tělesné oblasti. Poslední výstava Pamely Kuťákové v Galerii 35 m2 jde v popisu mechanismů somatizace ještě dál, jako by skryté příčiny zdravotního problému přepisovala prostřednictvím fotografie i do bariér, které nestrávené problémy působí ve vztazích. „Pozorovaný objekt je zpravidla ve svém přirozeném prostředí, aniž by očekával, že se stává spolupachatelem na dané práci.“ Tak autorčinu strategii zachycení scén a postav popisuje kurátorka Tereza Záchová. Nestává se tak ale spolupachatelem na nemožnosti artikulovat problém i divák? Jde tu snad o něco vážného, nač není vhodné se ptát? Můžeme mluvit veřejně o zdravotních problémech? Je vhodné je vystavovat v galerii, zatahovat do nich rodinu a výtvarnou scénu a výtvarné časopisy? S jistými rozpaky jsem přijala toto nevyřčené, leč otevřené pozvání autorky k těmto úvahám.

Pamela Kuťáková dává do souvislosti konfliktní rodinné vztahy a své vleklé zdravotní potíže. Intimita vzbuzuje zvědavost i napětí, dynamiku tabuizovaných událostí současně utajuje i skrývá. Vystavený materiál postrádá jakékoli přebytečné estetické pozérství, retušuje zneklidňující sdělení a ponechává jen nápovědu v podobě originálu lékařské zprávy. Autorka nám v rozhraní soukromého a veřejného nabízí podklady pro obecnější společenskokritické obsahy. Konceptuálně pojatá instalace V utajení je jedním z více autorčiných postupů, jakými umělecky artikuluje těžko uchopitelnou situaci. Další linii úspěšného hojení a cílevědomé snahy porozumět intimnímu problému představují dosud nevystavené kresby. Autorka souběžně shromažďuje množství živých fantaskních výjevů a hybridních postav. V dalším díle harmonizační konfrontace se zapojí všichni, budou zapojeni vyrovnaní rodiče i děti, lékaři, právníci, ministryně sociálních věcí a především sečtělí psi. Vše se svižně a v klidu vyřeší.

More stories by

Mariana Serranová