Hydrozoa, časť štvrtá: Space is the Place by

by 16. 10. 2020

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici začiatkom augusta otvorila novú časť stálej expozície Stana Filka Space Is the Place. Celý cyklus nesie názov Hydrozoa, čo je latinské označenie polypovcov, vyznačujúcich sa svojím fascinujúcim životným cyklom. Je to výstižná metafora, ktorá poukazuje na silu schopnosti Filkovho diela prežiť v nových podmienkach, rozširovať sa, naďalej inšpirovať.

SSG spravuje skoro 800 diel Stana Filka, významného predstaviteľa neoavantgardy v medzinárodnom kontexte. Kurátorka Mira Keratová začala ešte v roku 2017 verejnosti predstavovať netradičnú variabilnú stálu expozíciu Stana Filka. Namiesto pokojného a podrobného, systematicky usporiadaného a teoretickými textami vysvetleného archívu obsahujúceho Filkove plány, papiere, menšie objekty či autonómne diela zvolila nový formát. Prizvala rôznych hostí, ktorí na spomínanú zbierku reagujú v súlade so svojou špecializáciou a svojím uhlom pohľadu, vytvárajú nové inštalácie, Filkovo dielo nanovo problematizujú. Každá nová časť expozície Hydrozoa je predstavená verejnosti vo foyeri (príp. v priľahlých miestnostiach) Bethlenovho domu SSG.

Aktuálna časť Space Is the Place je už štvrtou epochou. Spolupracovali na nej František Demeter, Jakub Kopec a Jan Čumlivski. Predchádzali jej Časť prvá: HOB (Ján Ballx), Časť druhá: Pavilón (František Demeter, Tomáš Džadoň), a Časť tretia: Koronograf (Sarah Jones). Priestorová inštalácia Space Is the Place je v sprievodnom slove definovaná ako „topologický model kontinuálnej plochy a jej priestorových vzťahov“. Ide o reakciu na Filkove pneumatické environmenty z prelomu 60. a 70. rokov. Sférický nafúknutý objekt prizvaní autori ďalej naťahovali, zakrúcali a prevracali do seba, s využitím viacerých matematických teórií vytvorili veľmi fotogenický mäkký priestor, tvarovaný nielen samotnou formou nafúknutého objektu, ale aj mriežkou na jeho povrchu. „Priestor“ je kľúčové slovo – nejde o steny, o zošitú textíliu naplnenú vzduchom, ktorá zabrala prakticky celú vstupnú halu a ťažko sa okolo nej kamkoľvek dostať. Tesným prechodom (a bez topánok) vstupuje divák do nového vesmíru, prúdenie vzduchu z ventilátora ten pocit umocňuje. Vzniká evokácia nekonečného, a zároveň dynamického veľkého priestoru s použitím minima materiálu. Ako protiklad k vedeckej presnosti je objekt pomaľovaný niekoľkými čiarami červenej farby, ktoré sú akýmsi detským gestom, znakom rukodielnosti.

Z viacerých environmentov Stana Filka sa nové dielo Space Is the Place najviac opiera o Dýchanie z roku 1970 (Filkove predchádzajúce verzie boli vystavané na kovových konštrukciách, vo svojom vnútri niesli ďalšie informácie a diaprojekcie). Filko umiestnil tento veľký technický objekt do prírody ako vesmír vo vesmíre, oslavu vzduchu. Priestorová inštalácia Space Is the Place má potenciál masovej atrakcie v dobrom zmysle tohto pojmu. Povýšiť to na jeho kvalitu, inštalovať ho do verejného priestoru a tým ponúknuť Filkov odkaz širšej verejnosti je ďalším možným krokom v spravovaní jeho pozostalosti.

More stories by

Kristína Hermanová