2 DOM 2020, Nová Senzibilita, Petra Čížková – Goetheho rastlina, interaktívna inštalácia, VR a environment, 2020, foto Matúš Kuchta

1. 3. 2021

Find more stories