BAK Summer Spring School by

by 18. 7. 2021

Komplexnú umelecko-vedeckú a teoretickú reflexiu „dôverného priateľstva so smrťou“ poskytol koncom mája 2021 projekt Bratislava BAK Summer Spring School. Projekt už tretí rok v spolupráci s medzinárodnou Utrechtskou plaformou BAK (baasis voor actuele kunst) prispieva ku kultúrnemu dianiu politicky orientovaným, teoreticky podkutým umením a experimentálnym výskumom. Tohtoročná bratislavská škola BAK-u sprístupnila svojim online návštevníkom originálnu sériu piatich podcastov s názvom Art During Death, ktorá panoramaticky uchopila tému umierania, prepožičiavajúc si model piatich fáz smútku americkej psychologičky Elisabeth Kubler-Ross. Smrť sa stala v modernej západnej spoločnosti predmetom kolektívneho popierania. Mick Wilson vo svojej audioeseji Denial: They tell me often, that we deny death analyzuje tabu smrti: Je možné, že akt rozprávania o smrti vždy nutne začína v jej samotnom popretí? Čo sa však stane, ak v popieraní už ďalej nie sme schopní pokračovať? Song without Mourning, poetická esej Borisa Ondreičku, oslavuje emóciu hnevu ako spôsob katarzie na ceste vyrovnávania sa s konečnosťou života. Reakciu na globálny úhyn existencie prináša umelecký text Dominiky Moravčíkovej, sprevádzaný hudobným dielom Jana Durinu. Ich generačná elégia s názvom When All Weeping Dries je melancholickou exploráciou globálnej planetárnej nekrózy. Proces odumierania planetárneho tkaniva osciluje medzi vedeckým poznaním a mytologickou imagináciou environmentálnych katastrof. Dlhodobý prekariát roľníčiek a roľníkov po celom svete je predmetom dlhoročného výskumu agroekológa a aktivistu Tomáša Uhnáka, ktorý prináša poslucháčom štvrtý diel podcastu Farmers in Depression. Depresia, beznádej a úzkosť sa v dôsledku ekonomického tlaku, dlhov, klimatických zmien a rodovej nerovnosti stali súčasťou životov farmáriek a farmárov po celom svete. Program uzatvárajú Mária Hlavajová a umelec Kader Attia online diskusiou. Východiskovým bodom konverzácie je projekt Fragments of Repair, v ktorom umelec navrhuje proces dekolonizácie ako riešenie prebiehajúcich krízových situácií. Nutnosť záujmu o kolektívne duševné zdravie je bezpodmienečne spojená s nápravou nespravodlivosti do súčasnosti pretrvávajúceho koloniálneho násilia. Mohla by teda analýza procesu umierania zároveň slúžiť ako príležitosť pre transformáciu vzťahu k životu ako takému? Séria podcastov podsúva svojim poslucháčom zásadné otázky o fungovaní ľudskej spoločnosti. Projekt Bratislava BAK Summer Spring School Art During Death sa stal platformou pre kolektívny výskum procesu umierania v časoch, keď sme dnes ako spoločnosť narazili na limity patriarchálneho kapitalistického systému založeného na storočiach kolonializmu, vykorisťovania, útlaku, sociálnych a environmentálnych nerovností. Projekt vnímam ako návrh na re-interpretáciu a znovu-uchopenie ako individuálnej, tak aj kolektívnej (ne)existencie práve prostredníctvom kritickej reflexie, ktorú nám umenie v časoch neistých zajtrajškov dokáže ponúknuť. 

Od 31. mája 2021 je séria piatich podcastov Art During Death sprístupnená vo forme archívu na bratislavabaksummerschool.art.

More stories by

Paula Malinowska