Zľava VLNA, 2020, hrdza a pastel na plátne, 200 x 180 cm, ŠMÝKAČKY, hrdza, akryl a pastel na plátne, 200 x 180 cm, Strabag Artawart, Viedeň, foto Eva Kelety

5. 8. 2021

Find more stories