David Přílučík, F0-F5, instalace v Galerii TIC, 2019, foto Eva Rybářová

9. 9. 2021

Find more stories