Felber / Lukáč / Moflár / van der Linden by

by 5. 12. 2021

Kurátor Nikolas Bernáth na výstave Felber / Lukáč / Moflár / van der Linden v košickej Kunsthalle prezentuje tvorbu štyroch autorov. Tvorbu Oskara Felbera charakterizujú expresívne, pastózne a gestické maľby, v ktorých sa z abstraktnej hmoty farieb vynárajú z temného pozadia náznaky figúr ako nezreteľné prízraky. Cyklus malieb Healing Season, založený na viacnásobnom vrstvení, koncepčne vychádza z Felberovej praxe tatéra a názov cyklu a temná ikonografia malieb evokujú hojenie rán nielen fyzických, ale i psychických. Martin Lukáč v maľbe spája abstrakciu s figuráciou. Často pracuje v rozsiahlejších cykloch, v ktorých variuje, deformuje a vrství elementárne obrazové motívy. Na plátnach nachádzame odkazy na bohatú tradíciu abstraktnej maľby, ale rovnako si privlastňuje aj znaky popkultúry. Lukáč v maľbe programovo balansuje medzi beztvárnosťou a tvarmi: v jeho plátnach je viditeľný pohyb po hranici medzi amorfným a momentom, kedy sa vynára a definuje tvar. Roel van der Linden, pôvodom Holanďan, ktorý dlhodobo žije a tvorí v Prahe, predstavuje sofistikované plátna. Jeho tvorba je založená na hravom, ale zároveň poučenom prístupe k dejinám maliarstva, pričom v rafinovaných kompozíciách pracuje s citáciami a vrstvením motívov, variovaním štýlov a prelínaním historických žánrov maľby. Trojicu v Prahe usadených maliarov dopĺňa košický maliar Martin Moflár. Pokiaľ v dielach mladšej trojice sa stretávame s mnohými prienikmi, najmä v spôsobe kombinácií rôznych podôb abstrakcie s figurálnou maľbou, Moflár predstavuje značne odlišný prístup. V monumentálnych abstraktných dielach sa monochrómne plochy, vytvorené negovaním autorského gesta, kontrastne spájajú s premysleným detailom, ktorý je nositeľom kompozičnej pointy. Narúšanie a deformovanie čistých plôch a geometrických foriem nie je obmedzené len na povrch plátien, ale prenáša sa aj do samotnej drevenej konštrukcie rámov. Prekračovaním hraníc plošného závesného obrazu autor smeruje k expandovanej maľbe a k tvorbe objektov. 

Napriek skutočnosti, že rozsiahla výstava vo veľkorysých priestoroch bývalej mestskej plavárne nie je tematickou, kritickou či výskumnou – a kurátor ju koncipoval len ako predstavenie tvorby štyroch autorov – je návšteva expozície skvelou prehliadkou vybraných podôb a tendencií súčasnej maľby.

More stories by

Peter Megyeši