Mestometer je kolektívna interaktívna hra, ktorá približuje význam územného plánovania v Košiciach súvislostiach s jeho dôsledkamiMESTOMETER INSTALL VIEW FULL RES 2021-20_by Tibor Czito

5. 12. 2021

Find more stories