Barbora Kleinhamplová: Irresistible by

by 31. 1. 2022

Barbora Kleinhamplová představila ve spolupráci s Mistress Velvet v Galerii Futura film Irresistible, jenž přináší pohled na neotřelý aktivistický přínos queer dominy Mistress Velvet. Afroameričanka Mistress se v rámci své činnosti snažila aplikovat akademické vzdělání: své „otroky“ proto vzdělávala v oblasti černošské feministické teorie a hodnotila, zda jsou schopni reflektovat svou vlastní privilegovanost v rámci společnosti, přičemž u některých klientů dosáhla v jejich civilním životě skutečné změny chování.

Přestože pravá podstata filmu Irresistible je tedy veskrze aktivistická a do značné míry i dokumentární, nezapře autorčin příznačný sklon k inscenaci. Video disponuje poměrně výraznými vizuálně-poetickými kvalitami, jež jsou podpořeny výtvarnou čistotou jednotlivých obrazů a charismatickou krásou samotné Mistress, jejíž pohledy do kamery a pomalá dikce úsporných monologů dodávají videu na vizuální sugestivnosti. Postavy otroka a pomocnice, zastoupené samotnou umělkyní, tu tvoří jen pomocné prvky, dokreslující kontury BDSM světa, v němž jsou společenské vztahy a nerovnosti převrácené. Paradoxně tak evokují projevy „pozitivní“ diskriminace, jíž se dnes společnost ve své snaze po eliminaci nerovností často vydává.

Irresistible ukazuje na autorčinu schopnost vybírat si témata rezonující ve společnosti a předkládat je vizuálně podmanivou formou. Video také ukazuje, že jejich slabinou může být prvoplánová tendenčnost, odtržená od reálií místního prostředí. Tento fakt autorka také v doprovodném rozhovoru s kurátory připouští, když se danou problematiku snaží vztáhnout na příběh They X z vietnamské komunity. Podle vyjádření této dominy lze usuzovat, že její kroky jsou sice řízeny vědomou anarchistickou snahou reagovat na vnitřní neduhy společnosti a úsilím o sebeidentifikaci, její pozice ale postrádá zřetelné aktivistické úsilí o společenskou transformaci, naopak skrze svou komodifikaci sleduje i svůj osobní profit. Snaha Kleinhamplové přirovnat pozice těchto dvou žen tudíž vyznívá trochu schematicky a přehlíží specifické nuance společenských neduhů lokálního prostředí a jejich historické podmíněnosti. 

Video Irresistible s Mistress Velvet, jež v březnu tohoto roku zemřela, je tak adekvátním příspěvkem k tématu dekolonizace především v prostředí, kde Mistress o své změny usilovala. Z obecného hlediska ho lze vnímat jako poslední vzpomínku na její osvětovou práci a společenský přínos; pozitivem je, že jeho pojetí současně nese rysy její nonkonformní a excentrické pozice.

Pohled do expozice Kleinhamplová & Mistress Velvet, Irresistible, FUTURA, 2021, foto: Jan Kolsky.
More stories by

Barbora Ropková