OFF Bratislava 2021 by

by 17. 2. 2022

Tohtoročnému, v poradí jedenástemu ročníku medzinárodného fotografického festivalu OFF Bratislava sa opäť podarilo – tentokrát skrz tematiku rodinného portrétu – nadviazať na veľmi aktuálne spoločenské dianie. Či už ide o debatu o právach LGBTQ ľudí, imigrantov, alebo problematiku sexuálneho zneužívania v rámci najužšieho kruhu, výber výstavných projektov bol veľmi pestrý a zastrešil širokú škálu naliehavých otázok. Taktiež uchopenie samotného konceptu rodiny a života v nej rozhodne neostalo iba pri „klasike“.

Festival sa každoročne rozrastá a snahy organizátorov, aby nestagnoval, prinášajú svoje ovocie. Pridanou hodnotou tohto ročníka sa stala ďalšia výstavná miestnosť, tentokrát v podobe vysokého surového industriálneho priestoru (pôvodne skladu) v suteréne budovy, ktorý priniesol nové možnosti pre kreatívne „vyhranie sa“ s inštaláciou prác. Dokopy si tak tentokrát bolo možné pozrieť výstavy až na štyroch poschodiach OD Dunaj, v ktorom OFF Bratislava sídli už po piatykrát. A hoci spomínaná priestorová novinka so sebou priniesla aj náročnejšiu organizáciu, o možnosť nahliadnuť na mínus 3. poschodie bol veľký záujem a návštevníkov takmer vôbec neodrádzalo ani prípadné niekoľkominútové čakanie. A hovoriac o mínusových poschodiach – takisto aj jedno zo sprievodných podujatí sa konalo podzemí, konkrétne v atómovom kryte pod Kunsthalle Bratislava.

Za jedno z mnohých pozitív tohto festivalu považujem to, že sa síce zameriava predovšetkým na médium fotografie, no nie príliš prísne. Mnohé diela, a to obzvlášť v študentskej sekcii OFF Academy, bývajú doplnené o rôzne objekty, videá či inštalácie. Takúto zmiešanú formu realizácie si pre svoj projekt Now is not the right time zvolil napríklad aj tohtoročný víťaz každoročne udeľovanej ceny ON Award, rakúsky umelec Peter Pflügler. Pomocou využitia rôznych médií sa mu podarilo výstavnú kóju premeniť na prostredie, sprostredkúvajúce divákovi ťaživú situáciu nevypovedanej rodinnej traumy. Podobné motívy vystupňovaného napätia, rôznych podôb straty či traumatických spomienok boli spoločným menovateľom viacerých diel a zarezonovali naprieč všetkými poschodiami.

Výber výstavných projektov bol rôznorodý aj v tom zmysle, že zatiaľ čo niektoré pútali pozornosť už z diaľky, iné diváka nabádali skôr spomaliť a pozornejšie sa zahĺbiť do autorom sprostredkovanej situácie. Do prvej kategórie, medzi vizuálne najnápadnejšie diela patrila napríklad úderná satirická inštalácia Slovensko : malá veľká krajina od anonymného umeleckého kolektívu Small Dicks, ktorý si vzal na mušku toxický nacionalizmus. Iný, omnoho meditatívnejší prístup zaujala čerstvá absolventka VŠVU Kvet Nguyen v diele Archív návratov. Jej dômyselná inštalácia, hoci nenápadnejšia, nadobúdala výrazný participatívny rozmer, keď sa diváci prostredníctvom vysúvania a zasúvania jednotlivých zasklených fotografií do určenej škáry preberali (autorkiným) rodinným archívom.

OFF Bratislava sa tak znovu ukázal ako kvalitný a progresívny festival, zameraný na tú najsúčasnejšiu fotografickú tvorbu a schopný získať si sympatie divákov rôznych vekových kategórií. Tento rok mu bolo šťastie napriek istým obmedzeniam naklonené a okrem online priestoru si ho bolo možné vychutnať plnohodnotne naživo, aj s vernisážou a sprievodnými podujatiami. Azda tomu tak bude i nabudúce a opäť si budeme môcť vychutnať pestrý a podnetný výber, tentokrát na tému Kdesi inde.

More stories by

Dáša Oršuliaková