Košice Seed Library by

by 8. 5. 2022

Kurátorka Borbála Soós koncipovala kolektívnu výstavu ako rozjímanie o potenciáli semien. Drobné semienka sú ponímané ako uzlové body, od ktorých sa rozbiehajú spletité úvahy k rôznym kontextom a diskurzom, pričom jednotlivé diela sa venujú predovšetkým témam obživy, starostlivosti, rastu, globálneho obchodu, taxonómie, migrácie, ekológie, biodiverzity, postkolonializmu a premenlivým kultúrnym súvislostiam pestovania a využívania rastlín. Košická knižnica semien – skutočných i metaforických – je súborom príspevkov od zahraničných a domácich vizuálnych umelkýň a umelcov, ale aj kurátorov, farmárov a rôznych organizácií. Expozícia evokuje prírodopisný kabinet nielen tematicky, ale aj formou prezentácie. Viaceré diela rozvíjajú utopické predstavy a na ekologickú krízu reagujú projektmi, ktoré sa do kolektívnej imaginácie snažia prepašovať nekonvenčné obrazy a provokujúce situácie. Práca Plant a Tree in Truck Ota Hudeca z roku 2011 prostredníctvom plagátu, videa a inštalácie dokumentuje autorovu snahu presvedčiť vlastníkov veľkých amerických áut – využívaných pôvodne ako úžitkové dopravné prostriedky, neskôr však často najmä ako symbol sociálneho statusu – aby na korby svojich vozidiel vysadili stromy za účelom zmenšiť svoju uhlíkovú stopu. James Bridle v diele Down to Earth cituje vedecké zistenia, že prirodzený životný priestor rastlín a živočíchov sa pod vplyvom klimatických zmien neustále presúva a priemerná rýchlosť postupu zmeny klímy v rámci celého sveta je 420 metrov za rok. V texte vyzýva návštevníkov, aby podľa záverov týchto prepočtov premiestňovali rastliny bližšie k pólu a zabezpečili im tak vhodné životné podmienky. Na výstave je vystavených i zopár porcelánových Sunflower Seeds Aia Weiweia, ktoré pochádzajú zo známej inštalácie realizovanej v londýnskej Tate Modern v roku 2010. Vysvetľujúci komentár kurátorky objasňuje, že v Košiciach vystavené semienka sú narodeninovým darom od jej otca. Vystavený suvenír z darčekového obchodu z kráľovskej botanickej záhrady Kew v Londýne, Kew Seeds Ball, pozostáva z guličiek hliny, obsahujúcich rôzne semená rastlín. Kurátorka ho sprevádza kritickým komentárom, uvádza, že v oficiálnom popise výrobku sú zamlčiavané kontexty pôvodného výskytu rastlín a ich problematického získavania v minulosti. Výstava Košice Seed Library je skvelým príkladom ekologicky orientovaného umeleckého výskumu, ktorý upozorňuje na prehliadané skutočnosti globálne prepojeného sveta a zviditeľňuje vzťahy medzi prírodou, kultúrou a politickou a ekonomickou praxou. Zavŕšením výstavného projektu bude kolektívne zasiatie semien, ktoré sa má uskutočniť v Košiciach na jar.

Pohľad do inštalácie výstavy Seed Library, Šopa Gallery, Košice, foto: Tatiana Takáčová.
More stories by

Peter Megyeši