Samuel Velebný: Colonial Goods by

by 21. 6. 2022

Prvá samostatná výstava Samuela Velebného (1990) predstavuje sofistikovaný environment, evokujúci starosvetský pánsky klub či herňu. Inštaláciu tvoria objekty, obrazy a fotografia dokumentujúca autorský mural. Ústrednou témou expozície je odhaľovanie pretrvávajúcich koloniálnych vzťahov globalizovaného sveta. Velebného bohato štruktúrovaný komentár je výrazne kritický, subverzívny a ironický, pričom si prepožičiava podoby vizuálnych foriem z odlišných prostredí a kombinuje ich v hybridných kombináciách, s množstvom nápaditých a vypointovaných detailov. Pozornosť zameriava najmä na fenomén svetového športu a obeh tovaru a ľudskej práce v ekonomicky prepojenom svete. Ústredným dielom je multimediálny objekt Please don’t take me home (2021), ktorého názov je parafrázou popevku futbalových fanúšikov. Tvarovo a funkčne vychádza zo stolného futbalu. Namiesto trávnatej plochy je však púšť, figúrky futbalistov nahradili robotníci, prikovaní k svojim pozíciám reťazami, niekoľkí sú pochovaní v piesku. Držadlá hracích tyčí majú podobu diaľkových televíznych ovládačov a podpivníkov, ktoré nesú logá fiktívnych pivovarov. Objekt na viacerých úrovniach odkazuje k futbalovým Majstrovstvám sveta 2022 v Katare a neúprosne glosuje blížiacu sa cynickú „oslavu“ najpopulárnejšieho športu na svete: futbal ako zábava, politika a biznis, futbal ako zdroj potešenia a konzumu, ale zároveň aj otrockého vykorisťovania a utrpenia. Asociatívny atlas kultúrnej krajiny (2021) má podobu mobilného príručného baru v tvare glóbusu, ktorý na orbite obklopujú malé mesiace. Grafické stvárnenie povrchov vesmírnych telies rozvíja problematiku zámorských ciest a koloniálnych transferov tovarov, znalostí, ale aj plodín, zvierat a chorôb. Fotografia monumentálnej nástennej maľby Nová kronika (2021), realizovanej v spolupráci s Viktorom Fehérom na budove Krajského múzea v Prešove, grafickým jazykom a v komprimovanej podobe predostiera kultúrne dejiny zemiakov a ich hlavného škodcu pásavky zemiakovej. Zemiaky a pásavka tu vystupujú ako aktéri komplikovaných prírodných a civilizačných vzťahov. Mnohovrstevnatú a konzekventnú expozíciu dopĺňa báseň Dominiky Moravčíkovej A World to Conquer (2022) napísaná na fit lopte. Produkčne výborne pripravená výstava, ktorej kurátorom je Peter Tajkov, ponúka návštevníkovi poučený autorský komentár k niektorým aspektom globalizovaného sveta a množstvom nastolených podnetných a provokujúcich situácií zároveň vyzýva k prehodnocovaniu našich predstáv. Návšteva Velebného výstavy je intelektuálnym zážitkom.

More stories by

Peter Megyeši