Kafkárna v environmentální péči by

by 3. 10. 2022

Centrum pro umění a ekologii UMPRUM je nový název ateliéru Kafkárna ve Střešovicích. 

Právě Dominik Lang, současný vedoucí sochařského ateliéru, se díky podpoře vedení školy, své někdejší spoluvedoucí Kateřině Vídenové, festivalu M3 – Umění v prostoru 2021, Otevřeným ateliérům a dalším aktivitám sochaře Matouše Lipuse rozhodl zaměřit pozornost na místo mimo hlavní zájem studentů i školy. Získání dvouleté finanční podpory z Norských fondů umožňuje realizovat workshopy, aktivity pro studenty i okolní obyvatele a iniciativy, které spojuje zájem nejen o kulturu, historii, ale i tvorba zahrady, urbánní intervence ve veřejném prostoru a environmentální otázky současnosti. Projekt se realizuje společně s nedalekým Muzeem Romů a Sintů, ale obě instituce jsou na sebe nezávislé. Aktivity budou probíhat na Den architektury a Zažít město jinak a částečně i ve spolupráci s dalšími environmentálními iniciativami. Partnerem a příkladem dobré praxe je Nina Ossavy a její ekologicko-umělecká iniciativa pro umělce v Norsku (CAN)2. Jak zaznělo z úst rektora UMPRUM Jindřicha Vybírala, škola podporuje výuku environmentální problematiky, nevyhýbá se otázkám klimatické krize, udržitelnosti a transdisciplinární spolupráci.

Objekt nemovité kulturní památky, bývalý Kafkův ateliér a jeho zahrada, slibuje otevřenější komunitní a sousedský prostor, který už takto neformálně funguje skoro dva roky (Festival Hostina3, koncert pro uprchlíky aj.). Nyní se po další dva roky bude věnovat tomu, co v prostředí ateliéru běžně uskutečnit nejde: alternativní výuce s uváděním do praxe a komunitnímu zázemí pro diskuze, sympozia či workshopy, audiovizuálním performancím a jinými akcím pro děti a dospělé. Aktivity se věnují oživování a péči o veřejný prostor, uměleckým intervencím, ale i alternativnímu způsobu archivování děl (stálá expozice zaměřená na současné i budoucí využívání prostoru vznikne v roce 2024). Vedle běžné práce v ateliéru Sochařství Dominika Langa, věnované up- a recyklaci materiálů, koncepčnímu přemýšlení o veřejném prostoru a architektuře, je možné podpořit evropskou iniciativu New European Bauhaus4 a doplnit tak nově otevíraný studijní modul UMPRUM Planeta B. 

Zájem upřený zvláště na samotnou romantizovanou zahradu se zákoutími vzrostlých tisů, záhonů, ohništěm, ale i nedokončeným systémem na čištění dešťové vody dovoluje práci s historií a pamětí místa, ale i přemýšlení o monumentalitě, což podtrhují rozházená torza a fragmenty soch v zahradě, od baroka po současnost.5

Samotný dočasný ateliér, dnešní kulturní památku, si v roce 1932 nechal na Praze 6 postavit sochař Bohumil Kafka, aby v něm mohl pracovat na monumentálním jezdeckém portrétu Jana Žižky na Vítkově. Tato dočasnost stavby, která přetrvala dodnes i díky nepatrným zásahům a malému zájmu okolí, je dnes unikátem. CEAU se tak více odhalí zrakům publika i místních obyvatel, ale jeho genius loci by měl být zachován. Doufejme, že Kafkárna zůstane prostorem, který dbá nejen o ekologii prostředí, ale také o péči o vztahy a otevřenou spolupráci se všemi tvůrci kultury.

Festival Hostina na Kafkárně, foto: archiv UMPRUM.

 

1) Univerzity za klima, Nesedím sousedím, platforma Artbiom, kampus ČVUT aj.

2) Interdisciplinární síť lidí z oblasti kultury zabývající se tématiky environmentálních, klimatických a ekologických problémů.

3) Festival Hostina Kateřiny Vídenové, zde probíhal na podzim a v zimě 2021, byl sérií přednášek o ekologických otázkách, spojených s performancí a společným stolováním, http://www.hostina.eu.

4) Iniciativa se zabývá principy udržitelného rozvoje, umění a designu.

5) Kafkárna – mentální azyl a nový komunitní prostor – UMPRUM Online

 

More stories by

Tereza Nováková