Yevgeniy Fiks by

by 15. 11. 2022

Flatgallery predstavila výstavu Yevgeniya Fiksa (RU/USA), ktorá reflektovala LGBTI+ tematiku, a to v čase slovenskej verzie Pride month. Prezentovaný kurátorský výber pozostával zo selekcie malieb vzniknutých medzi rokmi 1991-2021. 

Výstava Soviet Union, July 1991 zobrazovala reálnu udalosť označovanú ako Ruský Stonewall. Fiksove maľby rozprávali príbeh skupiny západných LGBTI+ aktivistov, ktorí pricestovali do Ruska na prvú LGBTI+ konferenciu za ľudské práva v histórii ZSSR, niekoľko mesiacov pred jeho rozpadom. Výstavu tak môžeme chápať ako reflexiu posledných dní ZSSR a úsvitom LGBTI+ aktivizmu v kontexte komunizmu, nekompatibilného s názormi a právami menšín. Výjavy zachytávajúce udalosti z ˈ91 však paradoxne predstavovali akúsi utópiu lepšej budúcnosti. Zobrazovali pokojné protesty pred Veľkým divadlom a Štátnou dumou v Moskve ako svedectvo nádeje komunity, ktorá verila v liberálnejšie zajtrajšky. Zachytený revolučný moment sa však s odstupom času, najmä v kontexte súčasnej situácie v Rusku, javí vzdialený. 

Na výstave ma zaujala práca s priestorom a obrazy radené do akýchsi pásov silno evokujúcich políčka filmu. Inštalácia vychádzala z faktu, že samotné maľby vznikali podľa fotografického analógového dokumentu. Autor zábery voľne premaľoval držiac sa realistického rukopisu, ktorý bol na niektorých miestach viac popisnejší a inde skôr skicovitý. V jednotlivých obrazoch zaujala najmä kontrastná skladba prvkov – pokojní vojaci v uniformách v dave ľudí s dúhovými vlajkami a transparentmi, portrét väzňa – aktivistu, kontrast jeho usmiatej tváre, kvetov a kovových mreží, alebo portrét transgender osoby v uvoľnenej až vyzývavej póze na pozadí prístavu s ruskými bojovými loďami. 

Soviet Union, July 1991 bol silným historickým dokumentom zachytávajúcim zaujímavý časový úsek dejín v pomerne kvalitnom maliarskom spracovaní. V kontexte súčasnej pohnutej situácie bol zaujímavým nahliadnutím do tvorby umelca ruského pôvodu dlhodobo žijúceho v USA. Autor pracoval s akýmsi kritickým druhom nostalgie, pri ktorom sa práca pamäti stáva nástrojom na odhaľovanie a identifikáciu rozporov medzi minulosťou, súčasnosťou a aktuálnou interpretáciou tém, ktoré ostávajú naďalej problematické.

More stories by

Marianna Brinzová