Brno Art Open 2022 by

by 29. 11. 2022

Pokud se někoho z řad obyvatelstva zeptáte, o co se zasloužil Johann Gregor Mendel, asi vás nepřekvapí, pokud nebude znát odpověď. Možná si někteří vzpomenou, že je po něm pojmenována Mendelova univerzita, nebo u těch znalejších a v umění se pohybujících zarezonuje nedávná kauza o podobě sochy pro Mendelovo náměstí v Brně. Uctění 200. výročí narození takto významné osobnosti opravdu není lehkým úkolem a kromě Kateřiny Šedé a jejího projektu Národní sbírky zlozvyků se o připomenutí Mendelova odkazu pokouší i letošní přehlídka BRNO ART OPEN.
Na návštěvníka, který si chce projít všechna umělecká díla od šestice českých a zahraničních umělců, čeká příjemná procházka Brnem. Kdo nemá čas na celou prohlídku, může nejvíce uměleckých děl vidět na trase tramvaje č. 5 a 6, kde se nacházejí díla Anny Hulačové a Uli Westphala. Kurátoři Milan Kreuzzieger s Milanem Mikuláštíkem vybrali některé lokace v návaznosti na Mendelovu životní kariéru. To dodává jednotlivým dílům historické ukotvení a jedinečný charakter, který není uměle dotvořen. Zejména se jedná o včelí úl Alien Beehives II Anny Hulačové a interaktivní instalaci Sonda Y Jiřího Y. Suchánka. Co naopak působí poněkud strnule, je koncept křehkosti versus nerozbitnosti, který v sobě nese bio-art ve spojení s public artem. Tento aspekt můžeme nejvíce pocítit v instalaci Křížení ekvádorského umělce Kuai Shena, který se na přehlídce představil se svou multimediální instalací. Jeho umělecký výzkum, kterému se věnoval v Hynčicích, rodném Mendelově městě, je běžnému návštěvníkovi úplně skryt. Instalace divákovi nepředá žádné vodítko k jistě velmi zajímavému výzkumu, pokud nemá v ruce text s medailonkem umělce. Na čitelnosti nepřidá ani umístění autorské instalace, která se nachází v přilehlém parku za Domem umění. 

 

O to více vyniká dílo slovenského umělce Tomase Gabzdila Libertinyho, které nejenže nám ukazuje jasný autorský záměr, ale zároveň zpracováním objektu aktivuje všechny naše smysly. Při bližším prozkoumávání vnímáme neodmyslitelnou strukturu plástve a zároveň propojení s včelím voskem, vytvářející jasnou žlutou strukturu, která láká roztodivný hmyz a nás o to víc nutí tuto scenérii sledovat. Odvážnější se mohou protáhnout touto žlutou branou a zacílit svůj směr k Janáčkovu divadlu či do zahrady u Vily Löw-Beer, kde se nachází multimediální instalace Úložiště toužícího hybridu slovinské umělkyně Sašy Spačal. Sama autorka svůj umělecký výzkum popisuje jako “propletenec environmentálně-kulturního kontinua a planetárních metabolismů“. Pokud bychom se odkázali na podtitulek přehlídky BRNO ART OPEN Mendel is… an Artist!, s největší pravděpodobností bychom Mendelovo vědní kontinuum hledali právě v bílém skleníku, kde se ve svých úvahách můžeme vydat až ke smyslu našeho bytí. Instalace navíc ve své příběhovosti naráží na kapitalistické uvažování a lidské sebestředné jednání. Zda se Mendel potýkal s podobnými problémy, je otázka nasnadě. Jako každý “velký umělec” byl oslavován až po své smrti.


Pokud má umění ve veřejném prostoru vyvolat emoce či poukázat na určitou problematiku, tak se to jednoznačně povedlo Uli Westphalimu, který svými billboardy nakousl nejenom samotný hrách, ale i všudypřítomnou otázku bydlení v centru Brna. Možná se nejednalo o primární autorský či kurátorský záměr, přesto jeho díla jasně a zřetelně svítí na lokalitách se zdviženým otazníkem. Hodnotná je pak zejména instalace na Jáselské ulici. Ta nám oproti ostatním fasádám domů nabízí opravdu mikroskopický pohled tváří v tvář struktuře semen hrachu se všemi svými neduhy, které jsou spojujícím prvkem s bořící se zdí.


V průběhu procházky se nám postupně odkrývají skrze jednotlivá umělecká díla různorodé životní etapy Johanna Gregora Mendela, které dohromady vytvářejí jasný a ucelený obraz o tomto vědci. Pozorný návštěvník přehlídky BRNO ART OPEN tak nemůže odejít s pocitem, že by mu byl tento “umělec” nadále cizí. Což je vlastně tím nejdůležitějším poselstvím celého ročníku.

More stories by

Anna König Vlk