Prezentácia čísel časopisu Flash Art CZ/SK na Kunsthalle Bratislava Xmas Market

13. 12. 2022

Pozývame Vás na prezentáciu tohtoročných čísel časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition v rámci Vianočného trhu Kunsthalle Bratislava. Predstavíme čísla 63 s témou subjektívny obrat, 64 s témou odchod z mesta, 65 s tému presahov amatérskeho/insitného/spontánneho/neurodiverzného/spontánneho a profesionálneho vizuálneho umenia a 66 o téme toxicita. Jednotlivé nové čísla časopisu odprezentuje šéfredaktorka Lýdia Pribišová.

Časopis FLASH ART Czech & Slovak Edition /www.flashart.czje lokálnou mutáciou svetovo renomovaného periodika FLASH ART International https://flash—art.com/, ktorého história siaha do druhej polovice šesťdesiatych rokov, keď v roku 1967 Giancarlo Politi založil denník Flash Art (dnes FLASH ART Italia), ktorý sa stal jedným z najvplyvnejších umeleckých médií na svete. FLASH ART Czech & Slovak Edition, ktorý vychádza ako štvrťročník od roku 2006,  je v súčasnosti jediným spoločným tlačeným periodikom v Čechách a na Slovensku, ktoré kontinuálne a pravidelne informuje o domácom súčasnom vizuálnom umení s dôrazom na medzinárodné presahy.


We invite you to the presentation of this year’s issues of Flash Art Czech & Slovak Edition magazine at the Christmas Market of Kunsthalle Bratislava. We will present issues 63 with the theme of subjective turn, 64 with the theme of leaving the city, 65 with the theme of overlaps of amateur/insider/spontaneous/neurodiverse/spontaneous

and professional visual arts, and 66 with the theme of toxicity. The individual new issues of the magazine will be presented by the editor-in-chief Lýdia Pribišová.

FLASH ART Czech & Slovak Edition /www.flashart.cz/ is a local mutation of the world-renowned periodical FLASH ART International https://flash—art.com/, whose history dates back to the second half of the 1960s, when in 1967 Giancarlo Politi founded the daily Flash Art (now FLASH ART Italia), which has become one of the most influential art media in the world. FLASH ART Czech & Slovak Edition, which has been published as a quarterly magazine since 2006, is currently the only joint print periodical in the Czech Republic and Slovakia that continuously and regularly reports on domestic contemporary visual art with an emphasis on international overlaps. The editor-in-chief Lýdia Pribišová will present the issues of each new issue of the journal /63, 64, 65, 66/ published in 2022.

Find more stories

Aktuality