Ekológia krajín duchov by

by 9. 2. 2023

Výstavný projekt v kurátorky Borbály Soós mal byť pôvodne sprístupnený verejnosti začiatkom apríla 2020. Vinou COVID-19 sa jeho otvorenie presunulo o dva mesiace, počas ktorých pripravila rôzne sprievodné aktivity projektu v online priestore. Objavili sa medzi nimi v tomto období už „klasické“ formáty online prednášok, lecture performance a skupinové čítačky kníh so zameraním na antropocén a ekológiu s dôrazom na lesníctvo. Samotná výstava a aj aktivity s ňou spojené potvrdili charakter priestoru tranzit. sk, kde nejde len o galerijný priestor, ale aj o priestor, ktorý divákov a diváčky konfrontuje s dôležitými otázkami a tendenciami súčasnosti, podnecuje ich vnímanie, scitlivuje ich na vzájomné prepájanie a zapája ich do diskusií s dôrazom na hlbší rozvoj prezentovaných tém.

Ekológia krajín duchov cez jednotlivé diela cielene upozorňuje, potvrdzuje, ba až varuje pred vážnosťou problematiky kontroly územia v čase antropocénu. Diela autorov a autoriek (Maria Thereza Alves, Petra Feriancová, Oto Hudec, Gerard Ortín, Hanna Rullmann & Faiza Ahmad Khan, Petr Štembera) poukazujú na to, ako sa do popredia dostávajú tendencie humanizmu vylučujúce všetkých a všetky (druhy) mimo záujmov bieleho európskeho muža. Kurátorka opomína, alebo možno práve zámerne nepoužíva pojem postantropocén, ktorý je definovaný ako príznačný pre kritiku humanistických myšlienok a ktorým sa upriamuje pozornosť na dôležitú medzidruhovú a medzigeneračnú zodpovednosť. Prezentované práce operujú s re-apropriáciou naratívu navracania divokosti a uvedomovania si esenciálneho bytia v krajine.

K lepšiemu porozumeniu problematiky pretvárania krajín v súčasnosti napomohol aj menší online mikroprojekt. Zo strany tranzit.sk bolo umožnené kurátorke, autorom a autorkám počas jedného týždňa prevziať kontrolu nad instagramovým účtom tranzit.sk. Umelci a umelkyne na ňom slobodne zdieľali vizuálne podnety blízke ich tvorbe a zároveň rozvíjali vlastné individuálne projekty, ktorými sa do výstavy zapojili. Vďaka sprievodnému virtuálnemu programu nadobudol projekt zaujímavý a nový rozmer aj za pomoci zverejnení podrobností z výskumov, ktoré dielam predchádzali, prípadne ukážok doterajších spôsobov vystavovania konkrétnych umeleckých projektov.

More stories by

Nina Vidovencová