Flatgallery Piešťany by

by 9. 2. 2023

V polovici decembra 2019 otvorila súkromná bratislavská galéria Flatgallery svoju pobočku v Piešťanoch (v Bratislave funguje od r. 2012). Zámer „rozširovania sa do ďalších miest“ podmienila dvojica galeristov Jaroš-Vlk akceptovaním idey bytovej galérie so všetkými špecifikami tohto typu prevádzky. V priestoroch súkromného bytu fotografov Katy Sedlák a Juraja Sedláka v obytnej zóne kúpeľného mestečka tak vznikla Flatgallery Piešťany. Galéria zameraná na prezentáciu multimediálnej tvorby mladých autorov avizovala viac-menej klasickú frekvenciu výstav 8 – 10 ročne, plus sprievodné podujatia (komentované prehliadky, workshopy…), s jednou výstavou ročne venovanou výhradne fotografii. Otvorili predvianočnou Winter selection, ktorú koncom januára nasledovala samostatná výstava študenta grafiky z bratislavskej VŠVU Eduarda Klenu s názvom do budúcnosti. Čo zaujímavé môže priniesť nová galéria do Piešťan? V prvom rade určité svieže umelecké sebavedomie a spontánnosť v práci s umením, ktoré tu trochu chýbali. Osožné môže byť aj vznikajúce konkurenčné prostredie. Do mesta hlavne pribudol zaujímavý priestor pre súčasné umenie, ktorý rozšíril existujúcu, dosiaľ pomerne subtílnu platformu. A čím silnejšia bude platforma pre súčasné umenie, tým väčší je potenciál pre schopnosť zrozumiteľne a živo priblížiť zmysel súčasného umenia a podporiť vedomie, že „umenie nie je nič abstraktné, ale vždy veľmi konkrétna fyzická skutočnosť, ktorá dokáže rozoznieť tie najhlbšie a najzákladnejšie ľudské roviny“. 1 

Aký je aktuálny kultúrny kontext v slnečnom meste, ktoré patrilo k reprezentatívnym miestam kultúrnej politiky a turizmu v ére socializmu? Aj dnes sa tu koná na slovenské pomery mimoriadne veľký počet kultúrnych akcií (hudobné, filmové, fotografické, architektonické…), niektoré, ako Grape alebo Cinematik, sú celoslovenské a preplnia mesto nadšencami. Tie domáce bývajú skromnejšie, v ambíciách aj propagácii, a navzájom súperia o neveľkú skupinu domácich záujemcov. V rámci súčasného vizuálneho umenia je tu niekoľko nenápadných, ale pozoruhodných aktivít, napr. Umenie ducha – intervencia súčasného umenia do sakrálneho priestoru kurátorky Daniely Čarnej (od 2011), alebo aktívne súkromné galérie Magna Gallery a Elektrárňa. Vo všeobecnejšom pohľade na výtvarné umenie má aj toto mesto problémy a rozpory charakteristické pre kultúru našich končín, a to kultúrne inštitúcie „starého typu“, ktoré sú prevádzkovým hltačom financií, aby na obsah a kvalitu činnosti zostávali len zlomky z ich dotácií. Túto len pomaly sa regenerujúcu suchú ratolesť kultúry neprodukujúcu nič podnetné pre súčasnosť intenzívne vyvažujú záujmové skupiny, občianske združenia a nadšenci-jednotlivci, ktorí sú v meste nositeľmi nových podôb kultúry (Piešťanský okruh, Arta, obnovenie objektu kaštieľa Moravany atď.). Kultúra v Piešťanoch je aktuálne rozpojená do množstva fragmentov, ale s postupným príchodom nových iniciatív a nových nárokov bude nevyhnutné premýšľať o premostení a efektívnom spájaní síl.

1 Schmidt, Norbert: Předmluva. In: Mennekes, Friedhelm: Nadšení a pochybnost. Triáda, Praha 2012, s. 9.

More stories by

Silvia L. Čúzyová