Pavol Truben by

by 18. 2. 2023

Rok po poslednej spolupráci Pavla Trubena a Jany Babušiakovej (výstava Pátranie po Leviatanovi v galérii HIT v Bratislave v januári 2019) predstavil tandem umelec-kurátorka v bratislavskom priestore Art Books Coffee Trubenov nový projekt O vzťahu vlka dravého a králika divokého. Výstava vyštudovaného grafika, ktorý na svojich projektoch pracuje primárne konceptuálne, kombinuje trojaké mediálne výstupy – monochromatické kresby modrým suchým pastelom, kombináciu digitálnej tlače a kresby tušom, spoločne s objektom vytvoreným 3D tlačou a reliéfom. Trubenove práce sú výsledkom systematického skúmania a kritického prehodnocovania vzťahov medzi dostupnými dátami a kultúrne podmienenými predstavami o javoch, tentokrát na príklade fenoménu reprezentácie vzťahu vlk a zajac. Kultovú dvojicu z ruského seriálu Nupagadi!, ktorá je konštruktom dvoch nezmieriteľných protipólov – obrazu zlého, oplzlého vlka a sladkého, šikovného zajačika – rozmieňa umelec na drobné a opäť zvára do nových patvorov a konštelácií. Kvantifikuje a vizualizuje skutočné stretnutia týchto dvoch už depersonifikovaných zvierat, ich skutočnú mieru interakcie, ukazuje nestálosť nemennosti pozície koristi a predátora. Adjustácia veľkoformátových kresieb na kancelárske klipsne, bohužiaľ, nechtiac uberá vystaveným dielam na aure vážneho výskumu – predovšetkým ak ide o celkovú inštaláciu, ktorá na seba berie mimikry zmesi výstavy umeleckých diel, muzeálnych artefaktov a náučnej prezentácie štatistických výstupov. Babušiakovej text zreteľne objasňuje kontext a zámer ich vzniku, aktuálnosť témy v období populistickej manipulácie symbolov, ich dobovo podmienených obsahov a možných posolstiev. Dokážeme sa takto na moment dostať za binárnu logiku dobrý-zlý, útočník-obeť – odhaľovaním jednotlivých polarizácií, prepletaním ich kontúr a stieraním ich hraníc? Do akej miery ovplyvňujú naše vnímanie dát ich spôsoby prezentácie a interpretácia?

More stories by

Miroslava Urbanová