Robert Gabris by

by 18. 2. 2023

Galéria Šopa uviedla výstavu vo Viedni žijúceho, no pôvodom slovenského umelca Roberta Gabrisa Moja krajina, moja krv!. Výstava prezentovala autorove aktuálne výstupy realizované v ním preferovanom médiu kresby, doplnenom o jednu inštaláciu. V kontexte jeho tvorby ich realizoval ako autobiografické analýzy a interpretácie dôležitých, úzko súvisiacich pasáží svojho života. Prvou bolo nadobudnutie povedomia o vlastnej príslušnosti k rómskemu národu, teda k marginalizovanej skupine obyvateľstva. Druhou bol odchod, respektíve útek zo Slovenska a následné vyrovnávanie sa s následkami zažitej segregácie z domova v novom, cudzom, no slobodnom prostredí Viedne.

V prvej z dvoch miestností galérie nazvanej „telo v mojej krajine“ sa venoval hľadaniu a nachádzaniu seba prostredníctvom spomienok na emócie viažuce sa k minulosti spred pätnástich rokov na Slovensku. Veľkoryso nainštalovaná v priestore vodorovne visiaca rozmerná abstraktná kresba, ktorá predstavuje pocitovú mapu, bola vytvorená precíznou červenou šrafúrou. Jednotlivé krátke, sotva viditeľné ťahy kládol autor vedľa seba v minimálnych rozostupoch, napodobňujúc štruktúru tkaniny surového ľudského mäsa. Ako orientačné body v mape slúžilo 260 ihiel so smerovkami obsahujúcimi slová ako napr. „cudzota“, často šlo o archaizmy a zabudnuté tvary. Mapu dopĺňala trojica abstraktných kresieb s opakujúcim sa motívom štruktúry a priestorovým výrazom pokrčenej drapérie. Vidno tu paralelu medzi ľudskou kožou pokrývajúcou telo, ktorá v minulosti tiež určovala jeho zaradenie v spoločnosti, a dekou, ktorá mu poskytuje nielen fyzický úkryt, ale aj istú psychickú oporu.

Druhá miestnosť nazvaná „krajina v tele“ bola venovaná súčasnej reflexii odlúčenia z pôvodného domova a stále prebiehajúcej segregácie v ňom. Pálčivé témy podtrhoval expresívny výraz námetu kresieb ľudského čreva a inštalácie venca visiaceho na mäsiarskych hákoch s ampulkami autorovej krvi pod ním. Výstave dominoval kontrast krehkej estetiky kresby a strohej, no funkčnej architektúry drevených pultových segmentov, na ktorých bola nainštalovaná.

More stories by

Michal Štofa