Festival Jama by

by 15. 3. 2023

JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka je nielen v skutočnosti štvrtým ročníkom zabehnutého eskapistického víkendového výletu do obrázkovo krásnej Banskej Štiavnice. Napriek svojej zlej dostupnosti hromadnou dopravou sa, paradoxne, práve Štiavnica stala hotspotom pre nezávislé kultúrne podujatia. Tento ročník festivalu posunul kreatívne poňatie pocty zosnulému muzikológovi a umelcovi Milanovi Adamčiakovi, ktorý by oslavoval 76. narodeniny, do nových konceptuálnych dimenzií a opäť pripravil rôznorodý program bez hluchých miest. Pozostával predovšetkým z performatívnych prednášok, vystúpení experimentálnej hudby a návštev vybraných miest spojených so spomienkou na Adamčiaka.

Tím organizátorov Fero Király a Eva Vozárová a ich hostia a hostky reinterpretovali rôzne podoby a polohy Adamčiakovej tvorby – od základnej premisy prepojenia života a umenia, cez vizuálne partitúry, ale aj tzv. sizyfovské roboty (v dovolenkovej turistickej edícii).

Návštevník/čka si počas tohto ročníka museli zvoliť vlastnú cestu naprieč programom prostredníctvom výberu z kartičiek pri jednotlivých stanovištiach s enigmatickými heslami, znakmi a údajmi o mieste a čase konania akcií. Na výber toho bolo zámerne viac, než sa dalo reálne stihnúť – pre niekoho oslobodzujúce, pre iného frustrujúce práve v nezvyčajnom momente odovzdania celkovej kontroly nad voľbou toho, čomu chceme venovať svoj čas.

Oproti predošlému ročníku sa skupiny pohybovali predovšetkým v mestskom intraviláne. Dobrodružný aspekt túlania sa krajinou tak nahradila príjemná salónna hravosť. Vďaka precíznejšej organizácii sa eliminovala možnosť stratenia sa, ktorá však bola pre mňa osobne istým spôsobom príjemná a oslobodzujúca. Podujatie opäť vydarene zapojilo široké spektrum aktérov – odborníkov a odborníčok z oblasti umenia i prírodných vied, študentov a študentiek umeleckých odborov, ale aj miestne inštitúcie vrátane Galérie Jozefa Kollára, v ktorej sme mohli tento rok nájsť viacero veľmi dobrých výstav súčasného umenia. Vyvrcholením programu sa nakoniec stalo (spoiler alert!) zistenie, že voľba a zakreslenie jednotlivých zastávok programu sa stalo jedinečnou partitúrou v čase a priestore, voľne interpretovateľným dielom pre každého návštevníka/čku či v tomto konkrétnom prípade hráča/ku. Som zvedavá, kam sa posunie JAMA 77!

More stories by

Miroslava Urbanová