Křest Flash Art Czech & Slovak Edition 66: TOXIC 

5. 4. 2023

Srdečně Vás zveme na křest a přednášku časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition č. 66 s tématem Toxicita v Čítárně Kampusu Hybernská.

Toxicita je vlastnost způsobující otravu organizmu. Můžeme se s ní setkat téměř všude: v půdě, ovzduší, jídle, našich tělech, ale i ve vztazích a myšlenkách. Při tvorbě tohoto čísla časopisu jsme pozvali autory, výzkumníky a vědce působící v různých oblastech, aby na toto téma nabídli co nej-rozmanitější pohledy. Zaměřili jsme se na různé aspekty toxicity a různé způsoby, jak na ni nahlížet ve vztahu k umění a kultuře.

Program:

Součástí křtu bude přednáška Lucie Veselé, která přispěla článkem a představí svoji nově vydanou knihu Synthetic Becoming a Klára Peloušková seznámí publikum se svým působením na UMPRUM v rámci projektu Planeta B.

 

Na místě bude možnost zakoupit aktuální a přechozí čísla časopisu Flash Art
Budeme se těšit na setkání!

Find more stories

Events