Pohľad do výstavy Daniely Ponomarevovej Antihypnagogic, Galéria Medium, Bratislava, 2023, foto Ján Šipöcz

17. 4. 2023

Find more stories