Senior linka by

by 8. 5. 2023

Výstava Senior linka predstavila kolekciu diel viacerých autoriek a autorov: Ľudmila Zimáni Horňáková, Lena Jakubčáková, Eva Jiřička, Daniela Kapráľová, Daniela Krajčová, Bet Orten/Veronika Ruppert, Ondřej Přibyl, Zuzana Pustaiová, Peter Sit, Kateřina Šedá, Maja Štefančíková, Lenka Záhorková. Väčšinové zastúpenie žien-autoriek je zaujímavou paralelou s vysoko prefeminizovanou oblasťou sociálnej práce či inými pomáhajúcimi povolaniami.

Spájajúcim prvkom všetkých diel sú seniori. Nie sú však témou – portrétovaným modelom či skúmaným subjektom. Sú aktívnymi aktérmi, účastníkmi, tvorcami. Autorka výstavy Petra Hanáková vníma zúčastnených umelcov ako kurátorov, ktorí navrhnú zámer a vytvoria koncept umeleckej činnosti, do ktorej nejakým spôsobom zapájajú seniorov. Podobne ako pri jej predchádzajúcej výstave Skupinová terapia v Schaubmarovom mlyne (2020) aj tu sa poukazuje na potrebu spolupatričnosti a terapeutickú hodnotu umenia. Vo viacerých prípadoch ide o participatívne projekty autoriek, ktoré sa takémuto typu umeleckej spolupráce a projektom sociálneho charakteru venujú dlhodobo. V dielach je cítiť rôznu mieru spolupráce so seniormi – od vytvorenia priestoru pre ich sebarealizáciu, zmysluplne strávený čas a pocit užitočnosti, cez snahu vytvoriť niečo s nimi a pre nich. Až po naozajstný úprimný záujem o ľudí ako jedincov s vlastnými príbehmi, skúsenosťami a spomienkami, pri ktorých sú autori umeleckých konceptov otvorení a pripravení, že sa vďaka osobnosti seniora môže projekt posunúť úplne inde. Osobitnou skupinou diel sú tie, v ktorých umelkyne a umelci spolupracujú s najbližšími seniormi vo vlastnej rodine. V inom kontexte by sa dali chápať ako hľadanie rodinnej histórie, vlastného miesta v plynulom toku generácií či ako snaha o zblíženie sa v rámci spoločnej aktivity s vlastnými prarodičmi. Začlenenie týchto prác medzi participatívne diela komunitného charakteru ich posúva od vnímania veľmi osobnej skúsenosti k zovšeobecňovaniu. 

Všetky predstavené umelecké projekty sa vyznačujú uvedomením si rýchlosti našej doby. Vďaka komunikácii s generáciou, ktorá sa narodila vo svete s celkom iným tempom, sa nám môže podariť spomaliť. Väčšina prezentovaných diel vznikala dlho – niektoré mesiace, iné roky. Vďaka tomu iste medzi umelcami a seniormi pri spoločnej práci vznikli dôverné väzby, neviditeľné vzácne vrstvy prezentovaných diel. A to je veľmi inšpirujúce. 

More stories by

Kristína Hermanová