Farbenie látok v rámci projektu #SCHWERTMANNIT, ktorý bol prezentovaný na Design week 2023 (súkromný archív Petra Vicianová)

17. 4. 2024

Find more stories