Lukáš Karbus by

by 5. 6. 2024

Lukáš Karbus vystavuje v poměrně dlouhých a nepravidelných intervalech. Jakkoli je to dáno více faktory, tím hlavním je způsob, jakým na svých akvarelech pracuje, a s ním spojená časová náročnost. Kurátor Karbusovy výstavy v Polansky Gallery Jiří Ptáček vybral méně než tucet velkoformátových akvarelů a spolu s autorem ji pojmenovali Směr růstu (Zahradníkův rok). Směr růstu v názvu výstavy může skutečně mnoha divákům evokovat paralely se způsobem tvorby Lukáše Karbuse, kdy autor vytváří vrstvy akvarelů s velice matnou představou výsledku a finále obrazu je téměř vždy do velké míry překvapením. . Karbusova tvorba možná v botanickém smyslu slova opravdu roste, plynule se proměňuje, aniž by opouštěla charakteristický autorský rukopis. Přestože se již v akvarelech fragmenty reálného světa přímo neobjevují, organičnost, prostor a relace ke krajinomalbě zde zůstávají navzdory abstraktní formě. Jako další zajímavá proměnná působí dojem, že se autor zřetelně soustředí na technickou stránku obrazu, od testování a orientace v kvalitativní nabídce materiálů po snahu ještě dokonaleji vytěžit vizuální možnosti akvarelové lazury. Prakticky ze všech Karbusových prací je cítit respekt k malbě jako procesu, ale i výsledku, který před diváky staví. Lukáš Karbus ostatně Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Novém Boru vystudoval a dnes zde i vyučuje.  Expozice vyznívá velice seriózně, což možná podvědomě vyvažuje název výstavy s nadsázkou sice zřetelnou, ale ne tolik, aby výstavě podtrhávala nohy a zlehčovala samotné artefakty. Možná je dobře, že udržuje diváka při pohledu na opravdu velké množství práce v lehčím odstupu. Podtitul výstavy lze jistě chápat coby aluzi na Čapkův Zahradníkův rok, který sám byl úsměvnou parafrází na názvy dobových zahradnických příruček. Čapkova sbírka fejetonů oslavujících kutily a samorostlé zahrádkáře vlastně ve finále může diváka navést ke hledání kontextů a dalších vrstev v zářivých monumentálních akvarelech Lukáše Karbuse. Stejně snadno lze od názvu výstavy abstrahovat a nechat se nést pouze vlnou explozivního prvního dojmu anebo snahou zorientovat se v labyrintech vrstev a záhad vytváření barevných gradientů světla.

 

More stories by

Petr Brožka