Pavel Büchler: Známky života by

by 18. 6. 2024

V Pražákově paláci Moravské galerie se uskutečnila první velká retrospektivní výstava Pavla Büchlera, konceptuálního umělce, který v 80. letech emigroval do Velké Británie. Výstava vznikala tři roky a představila díla napříč časem i médii autora. K vidění tak byly objekty, koláže, upcyklované malby či díla, kde je hlavním prvkem text. Ten je Büchlerovi blízký především díky studiu typografie. Výstava je součástí série projektů, které mapují českou tradici konceptuálního umění. Ve spolupráci s kurátorem Ondřejem Chrobákem tak kromě výstavy vznikla i stejnojmenná publikace. Ta obsahuje všechny podstatné etapy Büchlerova života.

Büchler, kromě práce s textem, pracuje se zastaralými technologiemi a hledá jejich poslední možné využití, protože jinak už lidem nejsou nijak k užitku. Mimoto se celý svůj život pokouší definovat, co je práce umělce, a obzvláště v čem ono úsilí spočívá. Jestli již autor našel, či stále hledá, si návštěvník může zhodnotit sám. Výstava Známky života však obsadila celé přízemí galerie, a to včetně foyer, kde bylo umístěno několik děl. Fotokoláž Pauza na cigaretu zaplnila jednu ze stěn foyer, byť mohla být umístěna více na očích. Kdyby se stala například součástí schodiště, došlo by k většímu propojení se stálou expozicí ART IS HERE: Nové umění, sbírkou Jiřího Valocha, kde je umístěna aktuální intervence Hotovo: Pavel Büchler s Tomášem Džadoněm a Ladislavem Šalamounem. Není to jediné vkročení Büchlera do Brna. Součástí výstavy je také intervence v blízkém knihkupectví, jejíž název je Červený a černý.

Výstava samotná poklidně plyne bez dramatických výstupů, má velice příjemný rytmus. Škoda jen, že není alespoň částečně doplněna o rozšiřující popisky. Návštěvník, který Büchlerovu práci dobře nezná, může mít problém plně obsáhnout význam prezentovaného. V poslední době se stává předpoklád, že návštěvník je již předem seznámen s tím, co na výstavě uvidí, neblahým trendem.

More stories by

Viktorie Chomaničová