FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

Michał Budny by

Současná výstava polského autora Michała Budného v galerii Svit byla již tradičně koncipována přímo pro prostor galerie. Prostřednictvím úsporné formy v ní autor…

Read More

Josef Bolf by

Výstava Josefa Bolfa v GVU v Chebu nese jméno Disintegration, které poměrně výstižně vystihuje směřování autorových nových prací. Bolf v nich dekonstruuje a…

Read More

Médium: figura by

Výstava Médium figura volně navazuje na úspěšnou výstavu „Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914“, již instituce hostící aktuální výstavu…

Read More

CHRISTIAN MACKETANZ by

Výstava německého malíře Christiana Macketanze (1963, Eutin) představila téměř 60 obrazů, které malíř vytvořil v průběhu posledních devatenácti let, strávených…

Read More