FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

Adéla Součková by

Adéla Součková připravila ve spolupráci s kurátorkou Evou Skopalovou výstavu nazvanou Počasí času. Název je inspirován latinským označením tempestas, které je společným výrazem pro…

Read More

Michał Budny by

Současná výstava polského autora Michała Budného v galerii Svit byla již tradičně koncipována přímo pro prostor galerie. Prostřednictvím úsporné formy v ní autor…

Read More

Josef Bolf by

Výstava Josefa Bolfa v GVU v Chebu nese jméno Disintegration, které poměrně výstižně vystihuje směřování autorových nových prací. Bolf v nich dekonstruuje a…

Read More

Médium: figura by

Výstava Médium figura volně navazuje na úspěšnou výstavu „Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914“, již instituce hostící aktuální výstavu…

Read More