FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

BEZ KORMIDLA by

Myseľ unáša mi víchor pochybností ako galéra, ktorej veslo rab upustil v neukotvenosti nádeje už nemá viac v žiadnej ľúbosti.…

Read More