FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

FILIP CENEK by

Karuselový diaprojektor produkuje posunem rotačního zásobníku rytmus zakládající syntagmatický vztah mezi diapozitivy. Tak se vytváří očekávání sémantické návaznosti. Filip Cenek…

Read More