FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

Martin Zet by

Věšák.1 Výstava o ohledávání osobní identity, ztotožnění se s vlastním jménem, ale také o tom, jaké věci nás obklopují, jaké…

Read More