FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

We, the People by

Pojem komunity odráža aktuálne napätia, je všeobecný a pohodlne pomáha dosahovať politické ciele. Umožňuje dávať nesplniteľné sľuby: ako v diele Wealth for…

Read More