Magazín

Časopis Flash Art Czech & Slovak Edition, založený Helenou Kontovou, Jurajem Čarným a Lýdií Pribišovou v roce 2006, dlouhodobě zastává pozici nejvýraznějšího periodika o současném výtvarném umění v České republice a na Slovensku. Vychází za podpory Státního fondu kultury České republiky, Ministerstva kultury České republiky, Fondu na podporu umenia Slovenské republiky a nezávislého vydavatele Giancarla Politiho. Časopis je vydáván v češtině a slovenštině jako čtvrtletník.

Hlavním posláním české a slovenské edice mezinárodně uznávaného časopisu Flash Art je kromě zprostředkovávaní aktuálních informací systematická podpora rozvoje kritického a teoretického myšlení v rámci současného umění a také nepřetržité informační výměny domácího výtvarného dění s mezinárodní uměleckou scénou.

V letech 2011, 2013, 2016, 2018 a 2019 vyšla zvláštní čísla časopisu v anglickém jazyce Flash Art Czech & Slovak Edition English Issue.

Rozsah časopisu je 64 stran (v případě dvojčísla 72 stran), aktuální prodejní cena je 150 CZK/5,50 €.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek