Maľba 2014 Cena Nadácie VÚB

21. 12. 2014

Pravidelná maliarska udalosť sezóny v Bratislave Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov vyvrcholila v polovici novembra v Galérii Nedbalka. Slávnostný večer otvoril príhovorom v sympatickej slovenčine Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

Víťazov následne vyhlásil predseda tohtoročnej čisto mužskej poroty poľský umelec Pawel Jarodzki. Mladými maliarmi roku 2014 sa stala trojica: Juraj Florek, Matej Fabian a András Cséfalvay. Jediným ženským hlasom deviateho ročníka súťaže bola odborná spolupracovníčka, dlhoročná komisárka výstavnej prehliadky, teoretička umenia Alexandra Kusá.

Ako stojí v štatúte: „Súťaž je určená profesionálnym umelcom do 35 rokov. Maliari sa do súťaže prihlasujú sami a to s konkrétnym dielom vytvoreným v priebehu posledných troch rokov.“ Medzinárodná, každoročne obmieňaná porota v prvom kole zvolí z prihlásených diel zaslaných v digitálnej podobe 20 finalistov. Len vybranú dvadsiatku obrazov vidia porotcovia „naživo“ a hodnotia ich už priamo vo výstavnej sále vo vzájomnej konfrontácii.

V čom bol tento ročník špecifický? Aktuálne nie je v tvorbe najmladšej slovenskej maliarskej generácie výrazne dominujúca tendencia, skôr naopak. Porota tak mohla vyberať zo skutočne veľkého množstva maliarskych prístupov – od „klasického školenia“ a „portrétovania každodenných vecí“, cez „kombináciu hy-perreality s materiálovým výskumom“, ďalej v istom zmysle už tradičné „manipulácie s fotografickou či digitálnou predlohou“, až po ocenenú „záľubu v príbehu a estetickej štylizácii“ a experimentálne „fyzické maľovanie“. Množstvo nových a pomerne neznámych mien poukázalo aj na výmenu generácií. Takmer žiadni kvalitní maliari pohybujúci sa už pri vrchnej vekovej hranici súťaže, avšak stále v stanovenom limite, sa vo finále neobjavili. Bolo preto ťažké vopred tipovať výsledky.

Víťaz Juraj Florek (Nočný bankomat, 2014, olej na plátne, 180 × 130 cm), čerstvý absolvent banskobystrickej Akadémie umení, bol úplným prekvapením. Jeho triumf a pomerne početné zastúpenie absolventov stredoslovenskej akadémie pre tento rok zborilo mýtus o hendikepe mimobratislavských maliarov. Väčšie množstvo finalistov z košickej Fakulty umení Technickej univerzity poukázalo okrem rastúcej kvality východoslovenských maliarov aj na prítomnosť Rudolfa Sikoru (dominantnej osobnosti slovenskej výtvarnej scény a pedagóga košickej FA TU) v porote.

Medzi favoritov určite od začiatku patril držiteľ druhej ceny Matej Fabian (Ghost Riders, 2014, kombinovaná technika, priemer 200 cm). Počas štúdia na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri I. Csudaia našiel svoje maliarske domény a odvtedy sebavedome servíroval svoje novinky a čakal na adekvátne odborné zhodnotenie. Súťažný obraz patril k jeho dizertačnej práci, ktorú verejnosti v podobe samostatnej výstavy v lete tohto roku predstavila najväčšia aukčná spoločnosť na Slovensku. Tretí ocenený András Cséfalvay (The Quality – Quantity Debate, 2014, akryl na plátne, 100 × 130 cm) je síce v maliarskej súťaži nováčik, avšak ako konceptuálne orientovaný umelec je najmladším držiteľom prestížnej Ceny Oskára Čepana (2009). Pri týchto dvoch autoroch je teda na mieste uvažovať aj o investičnom potenciáli ich diel, čo odkazuje na doménu ďalšieho z porotcov tohtoročnej súťaže, českého historika umenia a odborníka na investície v oblasti umenia − Jana Skřivánka.

Spätne je teda možné špekulatívne vysledovať isté preferencie tohtoročnej poroty. Diela poľského umelca Pawla Jarodzkeho sa pohybujú na hranici maľby a komixu, obrazová časť je minimalizovaná a textová zložka je často neoddeliteľnou súčasťou obrazu (čo je blízke Cséfalvayovej tvorbe). Posledný z porotcov, Maďar Tibor Somorjai Kiss sa venuje grafike, ktorá zachytáva abstrahované, v náznakoch identifikovateľné výrezy reality, vychádzajúce z fotografických predlôh (čo zas možno porovnať s Florekovou tvorbou). Víťazom tohto ročníka je v každom prípade „bankomat v štýle van Gogha“, ktorý budeme môcť vidieť spolu s ostatnými víťaznými dielami aj v roku 2016 na jubilejnej výstave v Miláne v historickej budove organizátora súťaže – Gallerie D’Italia.

 

András Cséfalvay The Quality – Quantity Debate, 2014 akryl na plátne, 100 × 130 cm.

Matej Fabian Ghost Riders, 2014 kombinovaná technika, priemer 200 cm.

Juraj Florek Nočný bankomat, 2014 olej na plátne, 180 × 130 cm. foto: archív Maľba 2014.

 

Silvia L. Čúzyová je kurátorkou pôsobiaca v Galérii Médium.

Find more stories

Home