FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

Features, Home

Spolka by

Spolka je odborný kolektív zameraný na mestotvorbu, ktorý tvoria Lýdia Grešáková (sociologička), Viktória Mravčáková (architektka, urbanistka), Katarína Onderková (architektka), Zuzana…

Read More

Home, Reviews

Max Vajt by

Max Vajt patří ke generaci umělců formovaných dobou, která by se dala charakterizovat internetem, globalizací, ekonomickým rozmachem, počítačovými hrami nebo…

Read More