The Sims a herné modifikácie: dynamické duo digitálnych pôžitkov by

by 10. 11. 2023

Svet počítačových hier sa neustále vyvíja a spolu s ním rastie aj kreativita a inovácia komunity hráčov. Jedným z prejavov tejto tvorivej sily sú mody. Mod, od slova modifikácia, je proces úpravy rôznych aspektov počítačovej hry. Tieto úpravy môžu zahŕňať zmeny herného prostredia, postáv, pridanie nových funkcií alebo obsahu, alebo dokonca vytvorenie úplne novej hry na základe existujúcich herných enginov. Niektoré mody robia hry hrateľnými, iné nekomerčnými, estetickejšími, alebo naopak, komerčnejšími. Väčšinou sa spájajú s technickými a hernými zmenami, ale je tiež možné sa zamyslieť nad tým, či by mohli byť mody vnímané ako umelecké dielo.

Ako príklad vyberám sériu hier The Sims, nad ktorou som strávila neskromne veľa času. The Sims patrí k najznámejším hrám o simulácii života. Vyvinula ich spoločnosť Maxis a vydáva ich spoločnosť Electronic Arts. V hrách The Sims hráč ovláda „Simíkov“, virtuálne postavy, ktoré sprevádza rôznymi činnosťami každodenného života od plnenia primárnych potrieb, tvorby a poznávania, sociálnych potrieb, zamestnania či budovania a dekorovania domov a rôznych priestorov. Hry The Sims umožňujú hráčom vytvárať a upravovať vzhľad, osobnosť a správanie svojich Simíkov, ponúkajú herný zážitok v štýle sandboxu, ktorý im umožňuje objavovať virtuálny svet s takmer neobmedzenými možnosťami.

Umelecké vnímanie modifikácií hier je, samozrejme, subjektívna záležitosť. Čo je pre jedného človeka umelecké, nemusí byť rovnako vnímané druhým. Avšak skutočnosť, že mody v počítačových hrách vytvárajú nové estetické zážitky a obohacujú herné svety, nás oprávňuje sa nad touto otázkou zamyslieť. A takisto fakt, že umelecké vyjadrenie sa vyvíja spolu s technologickým pokrokom.

The Sims má rozsiahlu komunitu tvorcov herných modifikácií, ktorá hráčom v priebehu rokov umožnila pridávať do hier vlastný obsah a rôzne úpravy. Poukazuje na to náhodný výber rôznych modov predstavujúci rozmanitosť dostupných možností a kreativitu ich tvorcov. 

Začiatkom roku 2000 v hre The Sims 1 mody, ako ich poznáme teraz, neexistovali. Existuje však termín označovaný ako hacknutý objekt. Je to objekt, ktorý bol hacknutý pomocou súborov skriptov, ktoré umožňujú hráčom pridávať herné prvky a robia hru dynamickejšou. Dalo by sa to nazvať zjednodušenou ranou modifikáciou tejto hernej série. Takéto hacknuté objekty sú ešte stále dostupné na mnohých webových stránkach. Medzi tie najobľúbenejšie patria objekty od tvorcu Gnohmon. Pod názvom Gnohmon’s Sims 1 Goodies môžu hráči stále nájsť množstvo obsahu na stiahnutie. Medzi nimi napríklad hacknutý kávovar, ktorý magicky doplní Simíkovi všetky jeho primárne potreby. Každý hacknutý objekt môže hru obohatiť, pre niekoho možno zjednodušiť alebo ju urobiť komplikovanejšou. 

Rodinný dom v prírodnom prostredí v hre The Sims 4, foto: archív autorky.

The Sims 2 je svojou príbehovosťou a do hĺbky premyslenými detailmi asi najprepracovanejšia hra z tejto série. Preto prikladám dôraz na to, že okrem modov, ktoré vylepšujú jej grafiku, najviac poznám prevažne zvláštne kreácie. Medzi najkontroverznejšie patrí mod OMGWTFBBQ od tvorcu J. M. Pescada. Tento mod umožnil Simíkom variť a jesť svoje vlastné deti. Asi z očividného hľadiska je už tento mod len veľmi ťažko zohnateľný, no v tom čase to mnohým hráčom prišlo smiešne a napriek kontroverzii sa mod stal bežnou pre mnohých súčasťou hry, neskôr bolo dokonca možné podávať detské mäso v reštauráciách a postavy Simíkov sa ho tiež mohli naučiť variť. Medzi kontroverznými modifikáciami hier a kontroverznými umeleckými dielami alebo performanciami možno nájsť podobnosti. Obe formy prejavu môžu vyvolať silné reakcie a spochybniť zavedené normy alebo očakávania. Takéto umenie má často za cieľ posúvať hranice, podnecovať dialóg a vyvolávať emocionálne reakcie. Podobne môžu kontroverzné mody slúžiť ako médium pre tvorcov na vyjadrenie nekonvenčných nápadov, skúmanie alternatívnych perspektív v rámci herného kontextu alebo vyvolať rozsiahle diskusie, ako tomu bolo aj pri mode OMGWTFBBQ. Obe formy teda môžu podnietiť diskusie o témach, ako sú etika, kultúrne reprezentácie alebo sociálne problémy. Na odľahčenie: pre The Sims 2 existoval mod Purse Whack, ktorý umožňuje Simíkom udrieť kabelkou iných Simíkov, podobne, ako to robí pani Crumplebottom v hre. Tvorca je, žiaľ, už neznámy, ale mod Purse Whack pridával do hry novú interakciu s názvom „Whack with Purce“ a následná reakcia bola dosť komická. Mod tiež obsahoval animácie a zvukové efekty, aby bola interakcia realistickejšia a zábavnejšia. Pani Crumplebottom je opakujúcou sa postavou v The Sims 2. Je to staršia žena, ktorá sa objavuje na rôznych miestach komunity, ako sú parky alebo centrá mesta. Pani Crumplebottom je známa svojím prísnym a konzervatívnym vystupovaním a nesúhlasom s verejnými prejavmi náklonnosti medzi Simíkmi. Ak sa Simík v hre pokúsi pobozkať, objať alebo flirtovať s iným Simíkom pred pani Crumplebottom, nahnevá sa a pohoršená začne Simíka biť kabelkou, čo môže mať za následok negatívnu náladu pre cieľovú postavu. Činy pani Crumplebottom majú odradiť Simíkov od romantického alebo intímneho správania sa na verejných miestach a pridať do hry vtipný prvok. Jej postava je založená na archetype zvedavej odsudzujúcej susedky.

Pani Crumplebottom bijúca Simíka svojou kabelkou v hre The Sims 2, foto: knightguy82 https://modthesims.info/d/238187/playable-crumblebottom.html.

Okrem vyššie spomenutého kontroverzného OMGWTFBBQ modu, tvorca J. M. Pescado vytvoril aj AwesomeMod, ktorý založený na úplne inom princípe a pre hru The Sims 3. Tá je neprekonateľná najmä v tom, že je tzv. open world, čo označuje hernú štruktúru, v ktorej je celý herný svet hladko prepojený a prístupný hráčovi. Na rozdiel od predchádzajúcich hier The Sims, kde hráči museli načítať rôzne pozemky alebo štvrte oddelene, The Sims 3 predstavil dizajn otvoreného sveta, ktorý hráčom umožňuje voľne skúmať a interagovať s celým herným svetom bez toho, aby načítavanie obrazoviek prerušilo ich herný zážitok. Aj keď je to skvelá prednosť tejto hry, toľko bežiacich funkcií naraz robí The Sims 3 hru najpomalšou zo série, alebo teda najviac chybovou. Preto vznikli rôzne mody na jej zrýchlenie a zefektívnenie, medzi ktoré patrí aj AwesomeMod. Vylepšuje širokú škálu aspektov hry, ale prevažná väčšina zmien nie je na prvý pohľad hneď zrejmá, od opráv chýb až po vyladenie najmenších detailov.

Pre najnovšiu hru zo série, The Sims 4, mod MorphMaker vyvinutý tvorcom CmarNYC umožňuje hráčom vytvárať Simíkov, ktorí odrážajú ich individuálne vízie. Oslobodením sa od obmedzení štandardných funkcií „Create a Sim“ si hráči môžu prispôsobiť drobné detaily a celkový vzhľad s omnoho väčšou presnosťou. Mod MorphMaker možno chápať ako formu 3D umenia, ako naznačuje jeho pôvodný popis. Využitím rôznych 3D softvérov, ako je Blender, môžu používatelia manipulovať a prispôsobovať modely postáv Simíkov, čo vedie k jedinečným a vizuálne odlišným výtvorom. 

Postavenie herných modifikácií ako umenia je predmetom prebiehajúcej diskusie v digitálnej sfére. Niektorí tvrdia, že mody sú formou digitálneho umenia, pretože zahŕňajú vytváranie nového obsahu alebo úpravu existujúceho spôsobom, ktorý vyjadruje kreativitu a víziu tvorcu. Iní zase, že mody nie sú nevyhnutne umenie, pretože sú často vytvorené skôr na funkčné účely. Je však jasné, že mody všeobecne sa stali dôležitou súčasťou digitálnej kultúry a majú významný vplyv na herný priemysel a spôsob, akým ľudia interagujú a prispôsobujú digitálny obsah.

Keď sa pozrieme na iné aspekty, hoci hry a modifikácie The Sims nemusia výslovne diskutovať o filozofických konceptoch, stále môžu odrážať a skúmať určité filozofické témy a myšlienky. The Sims poskytuje hráčom možnosť vytvárať a ovládať virtuálne bytosti, čo vyvoláva otázky o slobodnej vôli, autonómii a povahe identity. Schopnosť formovať osobnosť a správanie Simíka môže viesť aj k otázkam o determinizme, morálnej zodpovednosti a úlohe socializácie pri formovaní ľudského správania. Podobne mody, ktoré zavádzajú nové herné mechanizmy alebo menia existujúce, môžu odrážať určité filozofické perspektívy alebo hodnoty. Napríklad modifikácie, ktoré sa zameriavajú na duševné zdravie a pohodu, môžu odrážať širší záujem o otázky psychickej pohody a dôležitosť starostlivosti o seba. Iné mody, ktoré sa zameriavajú na násilie alebo iné kontroverzné témy, môžu odrážať určité kultúrne postoje alebo spoločenské normy. V konečnom dôsledku môže The Sims spolu s modifikáciami poskytnúť jedinečnú platformu na skúmanie a zapojenie sa do širokej škály filozofických problémov a myšlienok, a môžu hráčom ponúknuť príležitosť zamyslieť sa nad zložitými vzťahmi medzi technológiou, spoločnosťou a ľudskou skúsenosťou.

Séria The Sims poskytla hráčom rovnováhu medzi štruktúrovanou hrateľnosťou a kreatívnym objavovaním. Početné mody dostupné pre túto sériu rozšírili možnosti hráčov vyjadriť svoju kreativitu a preskúmať nové herné mechanizmy. Tieto mody demonštrujú širokú škálu možností, ktoré môže ponúknuť digitálne umenie a modifikácia hier inšpirujúc nové nápady a kreatívne vyjadrenie.

Zásnuby v obývačke v hre The Sims 4, foto: archív autorky.
More stories by

Adela Lujza Lučenič