Rita Koszorús by

by 10. 12. 2019

Je zaujímavé sledovať, ako avantgardné výboje spred sto rokov stále ovplyvňujú nové generácie umelcov. Návšteva niektorej z metropol vtedajšieho umenia tomu iste ešte napomôže. Nielen pre bohaté umelecké zbierky, ktoré uchovávajú tamojšie pamäťové inštitúcie.

Projekt Rity Koszorús SchMerzbild sa otvorene hlási k takejto inšpirácii. Názvom počnúc: slovo Merz intenzívne používal nemecký avantgardista Kurt Schwitters pre označenie svojich dadaistických aktivít (Merz-Matineen, Merz-Abende, Merzbau, Merzbild, časopis Merz atď.). Autorka našla inšpiráciu v jeho kolážach a inštaláciách. Jej vlastné koláže sa potom stali vizuálnym podkladom pre obrazy (akryl, olej, tuš i uhlík na plátne či papieri), ktoré organicky rozvíjajú jej program abstraktnej maľby a ktoré vystavila v bratislavskej Galérii Čin Čin (kurátorka Barbora Komarová). Okrem závesných obrazov autorka vstupuje prvýkrát i do priestoru (všetky diela sú z roku 2019). Videom, akýmisi rozpohybovanými kolážami denníkových záznamov z ciest, ktoré premieta na do štvrťkruhu naukladané papierové trúbky (podobný vizuálny motív sa vo vertikálnej i horizontálnej podobe objavuje i na obrazoch), objektom Fragment alebo ľadovec, či obrazom SchMERZpapier, ktorého podstatná časť z dĺžky 10 metrov ostáva zrolovaná na podlahe. Ak na začiatku Dada bola práca s „odpadovým“ materiálom a reakcia na obrovský vojenský konflikt či sociálne napätia, teraz, v čase, keď najväčší problém nám vyrába blahobyt a konzum, sa dávno vytratil onen náboj revolty. Z avantgardy sa stáva estetika a dizajn. Tým skôr, že problémy, ktoré maľba riešila pred sto rokmi, sú dávno súčasťou dejín (a učebníc) umenia.

I vtedajšie diela našli svoje vizuálne uplatnenie aj mimo galérií, a i tu nám kadečo pripomenie dobové divadelné kulisy, scénografiu experimentálneho filmu či obálku ambiciózneho časopisu. No samotné diela umelcov mali vtedy veľmi ďaleko k dizajnu. V tomto zmysle odbornú spoluprácu na projekte Maroša Schmidta, známeho a usilovného popularizátora kultúry dizajnu, nepovažujem za najšťastnejšiu. Napriek tomu, že ono toľko skloňované „MERZ“ pochádza pôvodne z fragmentu nápisu Commerz und Privatbank.

More stories by

Damas Gruska