Natália Šimonová na umeleckom pobyte V rámci výstavy Intervencia v roku 2020 na Nástupišti 1-12 v Topoľčanoch, foto archív Natálie Šimonovej

5. 8. 2021

Find more stories