Otakar Novotny, Československý pavilón pri Biennale v Benátkach, 1926

10. 10. 2021

Find more stories