Essl Award

11. 3. 2007

Essl Award je ocenenie udelené druhýkrát po dvoch rokoch mladým výtvarníkom z piatich krajín bývalého Ostbloku. V pozadí tejto akcie možno hľadať rakúsku súkromnú zbierku súčasného umenia Sammlung Essl v Klosterneuburgu vo Viedni, na čele s jej majiteľom Karlheinzom Esslom. Desiati finalisti tejto súťaže boli v jednotlivých krajinách nominovaní len z konkrétnych vysokých škôl umeleckého zamerania. Vybrala ich spoločná medzinárodná porota zložená z teoretikov umenia a výtvarníkov, ktorá neskôr rozhodla aj o dvoch víťazoch z každej krajiny.

V bratislavskej galérii Médium boli vystavené práce desiatich finalistov z Vysokej školy výtvarných umení. Autori M. Černušák, M. Gáberová, P. Homola, A. Kalinová, D. Krajčová, M. Piaček, M. Podmanická, M. Rosmány, V. Šramatyová a  I.Višňovská zvolili na svoju prezentáciu rôzne práce, ktoré v konečnej inštalácii pôsobili ako vcelku rôznorodá zmes prístupov. Popri autoroch, ktorých diela sú už na domácej pôde dobre známe, ako napríklad Martin Piaček so svojím fotografickým cyklom Otcovia národa, alebo svetelný environment Ingrid Višňovskej, sa ocitli práce menej známych autorov. Víťazkou sa stala práve jedna z nich, Andrea Kalinová, minuloročná absolventka fotografie na VŠVU. Jej digitálne upravované fotografie predstavujú akýsi bezstarostný pohľad na populárne angažované témy, akými je bezdomovectvo a politická scéna. „Svietivá“ vizualita týchto diel, prevzatá z reklamného priemyslu, má na výstave konkurenciu hádam len v obrovskom červenom logu bauMaxu v úvode výstavy. Popri meditatívnych dielach, ako napríklad až s gýčom hraničiace poetické videá Miry Gáberovej, alebo celkom zle odprezentovaného procesu Mateja Rosmányho, sú Kalinovej diela veľmi ľahko čitateľné a ponúkajú pohľad „z odstupu“. Druhé miesto obsadila Veronika Šramatyová, na výstave prezentovaná sériou drobných fotorealistických malieb frontálnych pohľadov na vchody svojich dvadsiatich troch predchádzajúcich obydlí.

Výber finalistov, ale najmä rozhodnutie poroty o víťazoch, vyvolalo v „kuloároch“ vlnu nevôle. Výhrady, že mal byť víťazom niekto, „kto niečo znamená pre túto scénu“, sú vzhľadom na medzinárodné zloženie poroty vcelku absurdné. Vybrané boli diela, ktoré sú zrozumiteľné a čitateľné aj v odlišnom kontexte. Hlavne je potrebné si uvedomiť, aké máme šťastie, že u nás pôsobí nielen sieť predajní pre remeselníkov a kutilov bauMax, ale aj výnimočné oživenie výtvarnej scény v podobe Essl Award.

 

Find more stories

Home